Dark
Light

Bewoningssporen uit Oude Steentijd gevonden in Utrecht

1 minuut leestijd
Willekeurige foto van de Uitghof bij Utrecht (cc - Pixabay - joepmeindertsma)
Willekeurige foto van de Uitghof bij Utrecht (cc - Pixabay - joepmeindertsma)

Op de Uithof van Utrecht hebben archeologen bewoningssporen uit de Oude Steentijd gevonden. Het gaat om de oudste bewoningssporen die ooit in de stad zijn gevonden. De vondsten zijn gedaan tijdens opgravingswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De sporen van menselijke bewoning gaan volgens archeologen terug tot circa 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling. De vondst is daarmee bijzonder. Er waren in Utrecht namelijk nooit sporen gevonden die ouder waren dan 3.000 voor Christus. De Utrechtse wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten):

“Eerder zijn in Leidsche Rijn en Hoograven sporen gevonden uit de prehistorie, met name uit de Bronstijd en de IJzertijd. Maar met deze recente ontdekkingen kan het verhaal van Utrecht 8.000 jaar eerder beginnen dan in de geschiedenisboeken staat.”

Heel tastbaar zijn de vondsten niet. Het gaat vooral om verkleuringen in de grond, die aangeven waar hutjes stonden of de jager-verzamelaars een vuurplaats maakten, vertelt stadsarcheoloog Herre Wynia aan het Algemeen Dagblad.

De vindplaats blijkt ‘populair’ te zijn geweest bij mensen uit de prehistorie. Er zijn namelijk ook sporen uit het mesoliticum (midden steentijd), neolithicum (nieuwe steentijd), bronstijd én ijzertijd zijn gevonden.

Overzicht van Boeken over archeologie en archeologische opgravingen

×