Dark
Light

Brieven van Mondriaan voor het eerst online beschikbaar

The Mondrian Papers
1 minuut leestijd
Brief van Piet Mondriaan aan Lodewijk Schelfhout, 7 juni 1914, collectie RKD
Brief van Piet Mondriaan aan Lodewijk Schelfhout, 7 juni 1914, collectie RKD

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en cultuur hebben ruim driehonderd gedigitaliseerde brieven van kunstenaar Piet Mondriaan online gezet. De brieven vormen volgens de instellingen niet alleen een belangrijke bron voor onderzoek naar het leven en werk van de Nederlandse schilder, maar geven ook een inkijkje in het culturele leven van Mondriaan’s tijd.

Portret van Piet Mondriaan, ca. 1918
Portret van Piet Mondriaan, ca. 1918 -Collectie RKD
Piet Mondriaan had een groot netwerk van relaties over de hele wereld. Hij schreef duizenden brieven, briefkaarten en telegrammen naar kunstenaars, musici, vrienden, kunsthandelaren en critici. Daarvan zijn er wereldwijd ruim 1.700 bewaard gebleven. Het project The Mondrian Papers laat de originele brieven en theoretische artikelen zien, samen met de transcriptie in de taal waarin Mondriaan zijn tekst schreef. Daarnaast zijn de Nederlandse en Franse teksten allemaal voorzien van een Engelse vertaling, waarmee Mondriaans complete geschriften een internationaal bereik krijgen.

Het eerste deel, dat vandaag wordt gepubliceerd, bevat de vroegste brieven tot juli 1919. Hierin komt Mondriaans opleiding aan bod en zijn eerste jaren in Parijs van 1912 tot 1914. Uit de brieven blijkt volgens het RKD dat Mondriaan een veel prominentere rol speelde binnen de invloedrijke De Stijl-beweging dan tot nu toe werd gedacht. Mondriaans omvangrijke correspondentie geeft verder context aan zijn werk en beschrijft hoe hij zijn realistische stijl ontwikkelde tot zijn wereldberoemde abstracte stijl. Daarnaast krijgen lezers ook een inkijk in zijn persoonlijk leven, interesses en manier van denken.

Schreenshot van The Mondrian Papers
Schreenshot van The Mondrian Papers

Het Huygens Instituut publiceerde eerder, in samenwerking met het Van Gogh Museum, de brieven van Vincent van Gogh. Voor het nieuwe project was een samenwerking met het RKD logisch, aangezien zevenhonderd brieven van Mondriaan onderdeel uitmaken van de collectie van deze instelling.

Het materiaal uit de periode juli 1919-februari 1944 wordt de komende jaren gepubliceerd.

×