Het Barrièretraktaat en de Barrièresteden

De Barrièresteden fungeerden als een soort vooruitgeschoven verdedigingslinie. Mochten de Fransen oprukken met het doel de Republiek binnen te vallen, dan moest men eerst langs de gordel van versterkte steden in de Zuidelijke Nederlanden. Dit moest de opmars vertragen of zelfs afstoppen.

De Volkenbond en humanitaire problemen

Gedurende het Interbellum krijgt de Volkenbond niet slechts te maken met grensconflicten of oorlogen tussen leden van de bond. Wat ook aandacht vraagt zijn problemen van humanitaire aard zoals het vluchtelingenvraagstuk, de gezondheidszorg en arbeidsomstandigheden.

De Zaanhof in Amsterdam

Geschiedenis van de Zaanhof in Amsterdam, een in 1917 door architect Herman Walenkamp ontworpen wijk in de Spaarndammerbuurt.

Narrativisme of verhalende geschiedschrijving

Geschiedvorsing wil niet slechts zeggen dat je gebeurtenissen op een rijtje zet maar houdt ook in dat je die probeert te verklaren, dat wil zeggen dat je verbanden legt met andere gebeurtenissen. Daarvoor kennen historici verschillende verklaringsmethoden. Zo kun je proberen wetmatige verbanden te leggen. Als de bevolking in omvang

Kleding in de zestiende eeuw (III) – Voor de vrouw

Gehoorzaamheid, deugdzaamheid en bescheidenheid waren de deugden van de vrouw in de zestiende eeuw. Ondanks dat het humanisme vrouwen een tot dan toe ongehoorde mogelijkheid bood zich persoonlijk te ontwikkelen, hield de vrouwenmode vrijwel gelijke tred met die van de man.

Moederdag, geschiedenis van het feest

In Nederland en België wordt op iedere tweede zondag in mei Moederdag gevierd. Op deze dag zetten veel (kleine) kinderen hun moeders in het zonnetje, bijvoorbeeld door hen ontbijt op bed te brengen of een (zelfgemaakt) kado te geven. Wat is de herkomst van de dag?

Dag van de Arbeid – 1 mei

Op 1 mei wordt in veel landen de Dag van de Arbeid gevierd (in België spreekt men van Feest van de Arbeid). De geschiedenis van deze van oorsprong socialistische dag van de arbeidersbeweging gaat zeker terug tot 1889.

Schoenen, meer dan een frivole geschiedenis

Ze dragen ons. Ze beschermen ons. Ze verzorgen onze status, prestige en imago. Toch worden schoenen wat meewarig bekeken. Maar schoenen vertellen veel over geschiedenis, sociale verhoudingen, mentaliteitswijzigingen, medische vooruitgang, nieuwe technologieën, macht en schone schijn.

De geboorte van Tsjecho-Slowakije

Op 18 oktober 1918, een paar weken voordat de Wapenstilstand van Villa Giusti in Padua het lot bezegelt van Oostenrijkse-Hongaarse Dubbelmonarchie, roept de top drie van de nationalistische Tsjecho-Slowaakse beweging, bestaande uit Tomáš Masaryk, Edvard Beneš en Milan Rastislav Štefánik, de Tsjecho-Slowaakse republiek uit.

Musketiers en musketten

Een musketier is kort gezegd een soldaat die met een musket bewapend is. Dit handvuurwapen was met name populair in de zestiende en zeventiende eeuw. De musket was de opvolger van de haakbus en een voorloper van het geweer.

Capitulatie – Betekenis en voorbeelden

Het begrip capitulatie is bekend uit de oorlogsgeschiedenis en betekent ‘overgave’. Een leger of een land dat capituleert geeft zich officieel over aan de tegenstander.

Het graf van Karel de Grote

Hoewel er wat discussie is, lijkt deze sarcofaag, die is te zien in de Domschatzkammer, de eerste rustplaats geweest van Karel de Grote. Toen hij op 28 januari 814 was overleden, is hij hierin bijgezet.

Van lichtgeraakte fabrieksdirecteur tot grootgrondbezitter

In 1875 kocht Marie Prosper Theodore Prévinaire de ‘Heerlijkheid van Callantsoog’, een zeer groot duingebied (waaronder het Zwanenwater) en aangrenzende weilanden. Hij verkreeg niet alleen het eigendom, maar ook alle rechten die bij de Heerlijkheid hoorden.