Dark
Light

“Dat is een Droogstoppel” – Betekenis van de uitdrukking

1 minuut leestijd
Karikatuur van een Droogstoppel in de Telegraaf van 9 mei 1928 (Delpher)
Karikatuur van een Droogstoppel in de Telegraaf van 9 mei 1928 (Delpher)

In figuurlijke zin staat ‘Droogstoppel’ symbool voor een nogal saai figuur met weinig creativiteit of eigen idealen. Het woord is afkomstig uit de beroemde roman Max Havelaar van Multatuli uit 1860.

Max Havelaar
Max Havelaar
In zijn boek stelde Multatuli het in zijn ogen corrupte regeringssysteem van Nederlands-Indië aan de kaak. Een van de hoofdpersonen was Batavus Droogstoppel, die symbool stond voor de benepen, gierige en zelfingenomen ambtenaar. Droogstoppel is makelaar in koffie, beschouwt zichzelf als een goed mens. De sympathie van de lezer weet hij echter niet op te wekken…

Mogelijk liet Multatuli zich bij het bedenken van een naam voor zijn hoofdpersoon inspireren door een tekst uit het Bijbelboek Job in de Statenvertaling van 1637. In het dertiende hoofdstuk van dit boek beklaagt Job zich tegenover God over het onheil dat over hem gekomen is:

“Waarom verbergt Gij Uw aangezicht, en houdt mij voor Uw vijand? Zult Gij een gedreven blad verbrijzelen, en zult Gij een drogen stoppel vervolgen?”

Boek: Max Havelaar of de koffieveilingen van de Nederlandse Handelmaatschappij

×