Dark
Light

Geen geschiedenis meer in nieuwe eindtoets basisscholen

Auteur:
2 minuten leestijd
Basisschool in Voorschoten
Basisschool in Voorschoten (CC BY-SA 3.0 - Vysotsky - wiki)

Leerlingen van groep acht in het basisonderwijs krijgen vanaf dit schooljaar geen vragen meer over geschiedenis in de Centrale Eindtoets. Deze toets, vanaf nu doorstroomtoets geheten, wordt gebruikt om te onderzoeken welk opleidingsniveau geschikt is voor kinderen die de basisschool verlaten. In de toets worden ook geen vragen meer gesteld over aardrijkskunde en biologie.

Dit blijkt uit een rondgang van het televisieprogramma Pointer.

Op basis van de resultaten van kinderen over de hele basisschoolperiode brengen de scholen zelf, los van een eindtoets, in januari een advies uit over het type vervolgonderwijs. Sinds 2015 is er daarnaast de wettelijk verplichte Eindtoets Basisonderwijs, die nu dus doorgaat als de doorstroomtoets. Vroeger was dit de Cito-toets. Die was niet verplicht maar werd wel door veel scholen afgenomen en werd eveneens gebruikt om te bepalen welke schooladvies geschikt was.

De doorstroomtoets kan voor leerlingen van belang zijn omdat ze op basis van de resultaten eventueel een hoger advies kunnen krijgen dan het oorspronkelijke schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen, maar dit moet dan wel gemotiveerd worden door de school. De uitslag van de toets kan nooit tot een lager definitief advies leiden.

Alleen wettelijk verplichte onderdelen

In het verleden bevatte de eindtoetsen vaak uiteenlopende type vragen en werd dus niet alleen getest op de wettelijk verplichte onderdelen (rekenen, taalverzorging en lezen). Leerlingen kregen eerder bijvoorbeeld ook vragen over aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Pointer:

“Het aantal kinderen dat hier toetsvragen over kreeg, liep de afgelopen jaren echter sterk terug en aankomend jaar kunnen scholen dit soort vragen helemaal niet meer afnemen.”

De verschillende toetsaanbieders testen vanaf komend jaar vrijwel alleen nog maar op de wettelijk verplichte onderdelen. Slechts één aanbieder heeft nog een extra onderdeel: dat gaat over het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen.

Anders dan in voorgaande jaren wordt de eindtoets vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari afgenomen. Leerlingen moeten zich vervolgens eind maart aanmelden voor de middelbare school. Door de test te vervroegen maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur en zijn ze dus altijd op tijd om zich aan te melden.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×