Dark
Light

Geitenfuif: betekenis & herkomst

Een studentenfeest voor meisjes
Auteur:
2 minuten leestijd
Feest
Feest (CC0 - pixabay - 5023100)

Fuifjes, ofwel feestjes zijn zeker onder jongeren en studenten aan de orde van de dag. Een apart woord dat in dit verband weleens gebruikt wordt, is de term ‘geitenfuif’.

Een feestje van en voor vrouwelijke studenten

Een geitenfuif is kort gezegd een feestje, dat alleen bestemd is voor meisjes. Een vrouwenfeest dus. Vaak betreft het een studentenfeest waar alleen dames welkom zijn. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië kennen ze voor dit fenomeen een soortgelijke term, namelijk hen party. De benaming houdt waarschijnlijk verband met het zogenaamde ‘geblaat’ en gepraat tijdens vrouwenfeestjes, zo meldt Het Parool (4 december 2004):

“Wij noemden vroeger de mms [middelbare meisjesschool, red.] een ‘geitenschool’ en een meisjesstudentenfeest was een ‘geitenfuif’. Dit waarschijnlijk vanwege het geblaat.” Lezersbrief in het Parool, 04/12/2004

Op een geitenfuif zijn jongemannen niet welkom. Zij zijn ‘de bok’ en moeten, als alternatief, hun eigen fuif organiseren. Ook voor exclusief mannelijke feesten bestaat een mooie term, namelijk hertenfeest, in het Engels bekend als stag party. Als de mannen tijdens een hertenfeest flink aan het dansen slaan, wordt dit wel een ‘hertendans’ genoemd.

Het begrip fuif stamt uit de negentiende eeuw en wordt in het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) in 1850 voor het eerst vermeld. Een zoektocht op Delpher naar geitenfuif levert als vroegste vermelding het jaar 1916 op. In de Haagsche Courant in juli van dat jaar komen we deze passage tegen:

“Nu zouden wij ’t zoo heerlijk vinden eens over den ouden tijd te kunnen praten, allerlei dingen te kunnen oprakelen uit ons meisjesleven. — Een geitenfuif dus, lachte hij. Sylvia glimlachte.

De term ‘fuif’ is in Nederland door de reclamecampagnes van een nootjesfabrikant, die adverteerde met de leus…

“…hoor ik dat er hier een fuif is..?!”

…met de zanger Gerard Cox in de hoofdrol.

Andere begrippen en uitdrukkingen die betrekking hebben op vrouwen

Er zijn naast geitenfuif nog tal van andere bijzondere woorden en uitdrukkingen die betrekking hebben op vrouwen. Een mooi voorbeeld is de term gordijnpreek, die duidt op een vrouw die haar eega in de slaapkamer trakteert op een filippica.

Verder kennen we nog gezegdes als ‘de vrouw heeft thuis de broek aan’ (ook wel pantoffelregiment genoemd), een vrouw die een ‘Kenau’ is (een ruige en potige vrouw, een ‘viswijf’) en het zeventiende-eeuwse scheldwoord ‘vloerduijve’ voor prostituee. Veel van de genoemde termen zijn nogal vrouwonvriendelijk en worden daarom steeds minder in onze hedendaagse taal gebruikt.

Boek: Het nieuwe verdwijnwoordenboek

Bronnen

Internet
-https://www.ensie.nl/woordenboek-van-populair-taalgebruik/geitenfuif
-https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/de-herintroductie-van-15-vergeten-pareltjes-van-woorden/
-https://etymologiebank.nl/trefwoord/fuif
-https://damenvaria.nl/blog/special-world/de-reclame-van-duyvis-24

×