Dark
Light

Gooisch Vrouwtje is terug in Naarden

Auteur:
1 minuut leestijd
Gooisch Vrouwtje (Rijksmuseum)

Na ruim 150 jaar is het Gooisch Vrouwtje weer terug in Naarden. Het vijfhonderd jaar oude eiken beeldje sierde ooit de orgelkast van het oude orgel in de Grote Kerk van de stad. De laatste tijd bevond het beeld zich in het depot van het Rijksmuseum.

Het beeld is officieel eigendom van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). Dit genootschap heeft het beeld nu in langdurig bruikleen aan gegeven aan de Grote Kerk in Naarden. Eerder deze week werd het beeld feestelijk in Naarden onthaald.

Op de orgelkast van het orgel in de kerk bevonden zich vroeger tien beelden, die rond 1510 gemaakt werden door Jan Eerstensz. van Schayck. Het Gooisch Vrouwtje is een van die beelden. De beelden droegen allen een wapen en hielden aan een riem een wapenschild vast. Sommigen waren uitgedost als ridders met harnas en helm, anderen waren als vorsten of edelen gekleed. Oorspronkelijk waren alle wapenschilden beschilderd.

Boek: De vesting Naarden

Gooisch Vrouwtje (Rijksmuseum)
Gooisch Vrouwtje (Rijksmuseum)

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×