Dark
Light

Indische Nederlanders in kamp Westerbork

1 minuut leestijd
Molukkers in Kamp Schattenberg
Molukkers in Kamp Schattenberg

Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Indisch Herinneringscentrum presenteren zondag een publicatie die stilstaat bij de na-oorlogse periode van Kamp Westerbork. Onder de naam ‘De Schattenberg’ deed het kamp toen dienst als opvangkamp voor gerepatrieerden uit voormalig Nederlands-Indië. Een vergeten periode, volgens de twee instellingen.

Kamp Westerbork kent dus een langere geschiedenis dan die van de oorlogsperiode, toen het kamp zijn naam als Durchgangslager voor Joden kreeg. Dit beruchte verleden is vrij algemeen bekend. Dat is minder het geval met de ontstaansgeschiedenis van het kamp als Centraal Vluchtelingenkamp in 1939, of met de langste periode van bewoning door één groep, namelijk die van de Molukkers in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Nog minder bekend is dat het kamp na de bevrijding onmiddellijk als interneringskamp voor NSB-ers in gebruik werd genomen. Maar nagenoeg niemand weet dat het kamp onder de naam ‘De Schattenberg’ een opvang is geweest voor gerepatrieerden uit voormalig Nederlands-Indië.

De publicatie Indische Nederlanders in kamp Westerbork; het verhaal van kamp Schattenberg 1950-1951 geeft een beeld van deze periode, waarin Indische Nederlanders van de eerste generatie hun verhaal vertellen. Rien Engel, die in 1946 na een korte loopbaan als politieagent had gekozen voor het KNIL:

“Na de oorlog was er voor ons geen toekomst meer in Indonesië. Met het grootste gemak, de grootste willekeur, kon je afgemaakt worden.”

De aankomst in Nederland was volgens Rien wel even schrikken.

“Een kamp. Troosteloze barakken, met allemaal kapotte ruiten. Moesten we hier zijn? […] Op een klein papiertje stond: ‘hartelijk welkom’. Omwonenden van het kamp hadden daarvoor gezorgd. Ik was ontroerd. Het maakte veel goed.”

Met de publicatie wordt het nog vrijwel onbekende verhaal van kamp Schattenberg verteld, als ook het persoonlijke verhaal van Rien en andere gerepatrieerden. Op de dag dat het boek gepresenteerd wordt, vindt tevens een reünie plaats van oud-bewoners van kamp Schattenberg en hun families. Info: www.kampwesterbork.nl

Ander boek: Molukkers in kamp Westerbork

×