Dark
Light

Kakhiel – Betekenis van het (schijtlollige) woord

Auteur:
1 minuut leestijd
Koe in een stal
Koe in een stal - Tekening van Rembrandt van Rijn, ca. 1640 (CC0 - Rijksmuseum - wiki)

Bij het woord kakhiel denken de meeste mensen tegenwoordig aan een internetfenomeen, vooral bekend om de flauwe grappen die via sociale media veelvuldig worden gedeeld. Vaak gaat het om foto’s waarbij absurde teksten zijn geplaatst. Dankzij de anonieme internetkomiek is het woord kakhiel dus bekend geworden bij een breed publiek. Maar wat is een kakhiel eigenlijk?

Lange tijd was kakhiel een vrij bekend scheldwoord, vooral gebruikt om schooiers en wat armoedige figuren mee te beschimpen. Met kakhielen lopen werd zo een aanduiding voor mensen die er vrij armoedig bij liepen. Zo lezen we in een klucht van G.H. van Breugel uit 1813:

“Wat waer hij meer als eenen armen fiel,
Oft eenen kackhiel, om broot te beden.”

Voor die tijd was het woord echter ook al bekend, als aanduiding voor een te ver achteruit staande hiel van een rund. De hiel van zo’n rund stond dusdanig verder naar achteren dat het dier zich geregeld bevuilde. Bij het poepen viel de drek vaak op deze hiel, letterlijk een ‘kakhiel’ dus. Vast geen toeval dat de internetkomiek het oude woord als ‘artiestennaam’ aannam. De woordspelingen en grappen van de komiek kunnen immers makkelijk als ‘schijtlollig’ worden getypeerd.

Van mensen die last hadden van een dikke eeltplek op een van hun hielen werd vroeger ook wel eens gezegd dat ze een ‘kakhiel’ hadden.

Bronnen

-https://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01_01/cali003nieu01_01_0014.php
-Vergeten woorden – Hans Heestermans (Sdu/OnzeTaal, 1999) p.63
×