Meme-generator maakt middeleeuwen ‘sexy’

Wie actief is op sociale media kan ze al eens voorbij hebben zien komen, de berichten van Medieval Memes. Het gaat om middeleeuwse prenten die zijn voorzien van een ludieke tekst of grappige gif-animatie. Via een zogenoemde ‘Meme Generator’ kun je jezelf ook uitleven en je eigen meme bedenken.

Een geschiedenis van het zwarte schilderij

Schatten-op-zolder, soms gebeurt het dat – bij toeval – kostelijke kunstwerken ontdekt worden. Recent werd op zolder in Parijs een koffer geopend. Daarin zaten verloren gewaande getuigenissen van de humorvolle tentoonstellingen van ‘Les Arts Incohérents’.

Handige Harry – Herkomst van de benaming

Handige Harry’s zijn mensen die twee rechterhanden hebben en goed zijn in repareren, verbouwen en klussen. Maar wie heeft de populaire alliteratie handige Harry eigenlijk bedacht?

Joseph Pujol (1857-1945) – De Franse schetenkoning

Een oud gezegde leert dat men van de wind niet kan leven. De Franse artiest Joseph Pujol bewees eind negentiende eeuw dat dit niet per se waar hoeft te zijn. Pujol verdiende namelijk de kost door in theaters scheten te laten.

Zwans, een verzet vermomd in humor

Niet zwanzen, hé! Zo luidt de (Belgische) uitdrukking die verbazing, twijfel, ongeloof… vertolkt. Vaak draait het rond een grap, een kwajongenstreek. Zwanzers nemen medemensen graag beet. Altijd met een olijke, vaak absurde en toch verfijnde kwinkslag.

Laatmiddeleeuwse poephumor

In dit artikel neemt bas Jongenelen het refereyn van de rederijkerskamer uit Haarlem onder de loep. Een mooi voorbeeld van Laatmiddeleeuwse poephumor.

Zelfcensuur in 1561

In dit artikel worden twee refereynen die in 1561 door rederijkers uit Rijnsburg zijn voorgedragen onder de loep genomen. Het bijzondere aan deze twee gedichten is dat je kunt zien dat de auteurs aan zelfcensuur deden. De reden van die voorzichtigheid is bovendien ook te achterhalen.

1 april, grappendag

Elk jaar doen de media en veel particulieren op 1 april weer hun best om iemand iets wijs te maken of mensen voor de gek te houden.

“Lof der zotheid” – Het satirische werk van Desiderius Erasmus

In 1511 publiceerde Desiderius Erasmus bij de Parijse uitgever Gilles de Gourmont zijn satirische werk Lof der zotheid (Moriae encomium, sive Stultitiae laus). In dit werk worden allerhande menselijke dwaasheden beschreven. Erasmus bekritiseerde in Lof der zotheid niet alleen kerkelijke autoriteiten, maar ook bijvoorbeeld kooplieden, vorsten en wetenschappers.

De humor van de Gouden Eeuw – de Gouden Eeuw van de humor?

In de Gouden eeuw werd heel wat afgelachen. Het Frans Hals museum in Haarlem liet dit in 2017 zien in de tentoonstelling ‘De kunst van het lachen. Humor in de Gouden eeuw’. Het museum toonde ‘60 topstukken’ met daarop grappen, grollen en grijnzen in verf. Uit de begeleidende catalogus blijkt

Lachende Jezus

Een vraag die dit weekend toevallig op mijn radar kwam: speelt humor een rol in het vroege christendom?

Historische moppen – deel 5: Vroegmoderne tijd

Geschiedenis is bij uitstek een vak waarover veel moppen de ronde doen. In een aantal artikelen komen de beste en slechtste grappen (het is maar wat uw smaak is) voorbij. Vandaag een aantal moppen over een de vroegmoderne tijd, het tijdvak van circa 1450 tot 1800.