Dark
Light

KB presenteert WOII-collecties op internet

2 minuten leestijd

Editie van het WA-blad ‘De zwarte soldaat’ uit 1943
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft in samenwerking met het NIOD een groot aantal oorlogskranten gedigitaliseerd. De kranten, waaronder een aantal zogenaamde ‘foute kranten’, zijn vanaf vandaag in te zien op de website kranten.kb.nl.

De digitalisatie van de WOII-collecties vond plaats in het kader van het VWS-project Erfgoed van de Oorlog dat donderdag en vrijdag met een slotconferentie in Amsterdam wordt afgesloten.

Sinds donderdag zijn via de KB-website Historische Kranten 200.000 pagina’s van twaalfhonderd oorlogskranten in te zien. De bibliotheek heeft zowel verzetskranten als legale en nazistische kranten gedigitaliseerd. Over de digitalisatie van nazistische kranten is de laatste tijd een en ander te doen geweest. De KB kreeg van het ministerie van Justitie aanvankelijk een negatief advies over het toegankelijk maken van nazistische kranten uit de jaren dertig en veertig. Publicatie van de kranten zou gezien kunnen worden als haatzaaierij. Eind augustus gaf minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin echter aan dat de bibliotheek de nazistische kranten mag publiceren, mits er enkele “zorgvuldigheidswaarborgen” ingepast zouden worden.

Bibliotheek en ministerie spraken met elkaar af dat lezers een waarschuwing te zien zouden krijgen voor ze een krant met discriminerende teksten kunnen bekijken. Wie op de KB-website nu een nazistische krant wil inzien krijgt eerst deze melding te zien:

“In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw zijn er kranten verschenen die zijn uitgegeven door nationaalsocialistische organisaties. De Koninklijke Bibliotheek onthoudt zich principieel van een inhoudelijk oordeel, maar wijst de gebruiker erop dat dit artikel uit een van deze kranten afkomstig is en discriminerende, beledigende of tot haat aanzettende uitlatingen kan bevatten. Verdere openbaarmaking en verspreiding van dergelijke uitlatingen, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving, kan een strafbaar feit opleveren.

De Nederlandse Staat behoudt zich het auteursrecht op deze kranten voor.”

De krant wordt vervolgens pas vertoond als de bezoeker heeft aangegeven de melding te hebben gelezen. Tot eind 2011 wordt de website Historische Kranten geregeld aangevuld, er komen dan nog zo’n 100.000 pagina’s oorlogskranten bij, waaronder Nederlands-Indische.

Behalve oorlogskranten zijn er ook honderden oorlogsdagboeken gedigitaliseerd. Deze zijn geschreven door huisvrouwen, burgemeesters, winkeliers en artsen en geven een boeiend beeld van het dagelijks leven in oorlogstijd. In de collectie verzetsliteratuur zijn meer dan duizend boeken en ruim vijfduizend gedichten te vinden, van sinterklaasgedichten tot hoogstaande bellettrie en de collectie propagandadrukwerk bevat brochures en luchtpamfletten van de verschillende partijen, die goed laten zien hoe men elkaar ook met woorden bestreed. De dagboeken en verzetsliteratuur zijn toegankelijk via de website www.geheugenvannederland.nl

Boek: De krant. Een cultuurgeschiedenis

×