De Triple Alliantie (1668) en de Devolutieoorlog

Bondgenootschap tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland en Zweden.

Alliantie tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland en Zweden, beter bekend als de Triple Alliantie van 1668.

Franse leger bij Kortrijk, 1667
Franse leger bij Kortrijk, 1667
Deze landen gingen een verdrag met elkaar om zo een einde te maken aan de Devolutieoorlog tussen Spanje en Frankrijk en in het bijzonder aan de expansiedrift van Frankrijk. Deze Devolutieoorlog was begonnen op 8 mei 1667. Inzet: heerschappij over de Spaanse Nederlanden.

De Spaanse koning Filips IV overleed in september 1665 en werd opgevolgd door zijn 4-jarige zoon Karel II. De Franse koning Lodewijk XIV was echter getrouwd met Maria-Theresia van Spanje, een dochter van Filips IV. Hoewel hij bij de Vrede van de Pyreneeën (1659) afstand had gedaan van de rechten van zijn gemalin op de Spaanse troon, was hij toch van mening dat er mogelijkheden waren.

Devolutierecht

Lodewijk XIV paste het zogenaamde devolutierecht toe dat in enkele gewesten in de Zuidelijke Nederlanden van toepassing was. Dit devolutierecht bepaalde onder meer dat dochters uit een eerder huwelijk voorrang hadden op zonen uit een later huwelijk. Lodewijk paste dit recht toe op de Spaanse Nederlanden en verklaarde Spanje op 2 mei 1667 de oorlog. De Devolutieoorlog was begonnen.

- advertentie -

De Fransen rukten op in Vlaanderen en kregen maar weinig weerstand van de Spanjaarden. Om een einde te maken aan de Franse expansie verenigden Engeland, Zweden en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich in een Triple Alliantie. Doelstelling was aanvankelijk om te bemiddelen tussen Frankrijk en Spanje, maar er werd ook troepenmacht op de been gebracht.

Aan de Devolutieoorlog kwam met de ondertekening van de Vrede van Aken op 2 mei 1668 een einde. Besloten werd dat Franche-Comté door Frankrijk aan Spanje moest worden teruggegeven. Frankrijk behield wel de steden Rijsel, Dowaai, Kortrijk, Menen, Veurne, Oudenaarde, Doornik en Charleroi.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen FryDe jodenvervolging in foto'sDe Bourgondiërs - Bart Van LooWij zijn de Bickers - Simone van der Vlugtt Hooge Nest - Roxane van IperenVietnam - Max HastingsBoerhaave botanicus - Margreet WesselingHet gedroomde Noorden - Adwin de KluyverVet oud - Gouden EeuwDe zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: