Dark
Light

Maatregelen tegen wildplassers Paleis op de Dam

Auteur:
1 minuut leestijd
Bouwhekken rondom het paleis (Rijksvastgoedbedrijf)
Bouwhekken rondom het paleis (Rijksvastgoedbedrijf)

Het Rijk en de gemeente Amsterdam nemen extra maatregelen om het wildplassen bij het Paleis op de Dam tegen te gaan. De bouwhekken die vorig jaar om het paleis werden gezet, verdwijnen binnenkort.

Schilderij van het Paleis op de Dam – ca. 1670, Gerrit Adriaensz. Berckheyde
Schilderij van het Paleis op de Dam – ca. 1670, Gerrit Adriaensz. Berckheyde
De gevel van het Koninklijk Paleis Amsterdam werd tussen juni 2009 en eind 2011 grondig gerenoveerd. Al snel daarna trad door wildplassen en vervuiling weer verval op. Het Rijksvastgoedbedrijf:

“Door het dagelijkse schoonspuiten ontstonden zoutkristallen die uiteindelijk verwoestend zijn voor de zandstenen gevel. Als tijdelijke maatregel werd daarom een bouwhek voor de arcade geplaatst. Dit hek is het paleis onwaardig, doet afbreuk aan het monument en doet geen recht aan de plek in de publieke ruimte.”

Het hek kan wat de gemeente en het Rijk binnenkort weg. In december komen er namelijk lampen, deels gekoppeld aan bewegingssensoren. Als verlichting de wildplassers niet genoeg afschrikt, volgen er zwaardere maatregelen. Als tweede stap wordt een ‘urilift’ in de buurt van het paleis geïnstalleerd. Dit is een urinoir dat overdag onder de grond verzonken is maar ’s avonds omhoog komt.

“Als ook dat nog onvoldoende effect heeft, worden er zwaardere bouwkundige maatregelen genomen. Te denken valt aan fijnmazige schermen in de openingen van de arcade en aan hekjes of palen met kettingen voor de gevel. Ook zou de bestaande trap voor de arcade vergroot kunnen worden, eventueel met een ‘pop-up’-hek van spijlen die overdag in de trappartij verdwijnen.”

Wildplassen blijft ook gewoon strafbaar. Overtreder kunnen een boete van 140 euro krijgen.

×