Dark
Light

New Age – Betekenis en kenmerken van de beweging

Auteur:
2 minuten leestijd
New Age
New Age (CC0 - Pixabay bibitinsley)

New Age is een spirituele beweging die ontstaan is in de twintigste eeuw. Met name sinds de jaren 1970 is New Age als beweging invloedijk geworden. Wat is typerend voor deze religieuze stroming? En wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze beweging?

Het begrip New Age is in de negentiende eeuw voor het eerst gebruikt. De schrijfster Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), oprichtster van de Theosophical Society, kondigde in een van haar boeken een komende ‘New Age’ aan. Volgens haar was hierbij een belangrijke rol weggelegd voor zogenoemde theosofen, die de evolutie van de menselijke soort moest sturen. Het nieuwe tijdperk zou broederschap en verlichting betekenen voor de mensheid. Over Blavatsky schrijft encyclopedie Britannica:

“Haar ideeën droegen bij aan de verwachting van een New Age onder de beoefenaars van spiritualisme en mensen die in astrologie geloven, voor wie de komst van het nieuwe Aquariustijdperk een periode van broederschap en verlichting belooft.”

Onstaan van New Age

Alice Bailey
Alice Bailey
Het ontstaan van New Age kan teruggevoerd worden op de jaren 1940. Schrijfster Alice Bailey, die als grondlegger van de beweging wordt beschouwd, publiceerde in 1944 haar boek Discipleship in the New Age. In dit boek gebruikte ze de term New Age in verband met de overgang van het astrologische tijdperk van Vissen naar Waterman. Er zou volgens deze schrijfster een ‘nieuwe tijd’ aanbreken, waarin de mens weer zou gaan leven in harmonie met de universele wetten van de natuur. Deze periode zou beginnen met het Watermantijdperk.

In de vijftiger jaren van de twintigste eeuw ontwikkelde zich een beweging, waarbij veel mensen geloofden dat de zogenoemde UFO’s (Unidentied Flying Objects) een nieuwe tijd aankondigden. volgens de aanhangers van New Age zouden de bestuurders van de UFO’s uit zijn op een nieuwe wereld en moesten superieure wezens de aarde behoeden voor ellende. Hun waarschuwing betrof de materialistische westerse cultuur, die ten einde zou lopen. Daarna zou een tijdperk van ‘liefde en licht ‘aanbreken.

Populair vanaf de jaren 1970 en 1980

Vooral in de jaren 1970 en 1980 werd New Age een populaire metafysische stroming onder bepaalde bevolkingsgroepen. De belangrijkste volgers van de beweging waren mensen die geïnteresseerd waren in esoterische, mystieke kennis van de wereld.

Bronnen

Boek
-George Harinck, Christelijke Ecncylopedie. Deel II (Kampen 2005) 1291-1292.

Internet
-https://www.britannica.com/topic/New-Age-movement

×