Dark
Light

Ochi!

Auteur:
1 minuut leestijd
Griekse krant waarin de oorlog met Italië aangekondigd wordt, 28 oktober 1940 (Wiki)
Griekse krant waarin de oorlog met Italië aangekondigd wordt, 28 oktober 1940 (Wiki)

Wapenschild met daarop het woord 'Ochi' - Foto: CC
Wapenschild met daarop het woord ‘Ochi’ – Foto: CC
Ochi-dag in Griekenland

Op 28 oktober is het Ochi-dag in Griekenland, een belangrijke nationale gedenkdag. Maar wat herdenken de Grieken nou precies op deze dag? En waar komt de naam vandaan?


Griekse krant waarin de oorlog met Italië aangekondigd wordt, 28 oktober 1940 (Wiki)
Griekse krant waarin de oorlog met Italië aangekondigd wordt, 28 oktober 1940 (Wiki)
In de vroege ochtend van 28 oktober 1940 overhandigde de Italiaanse ambassadeur na afloop van een feestje in de Duitse ambassade een ultimatum aan de Grieken. Daarin werd geëist dat Griekenland troepen van de asmogendheden vrije doorgang zou verlenen tot Grieks grondgebied en dat bepaalde strategische locaties bezet mochten worden. Niet instemmen met het ultimatum van de Italiaanse leider Benito Mussolini betekende oorlog, waarschuwde Italië.

Het antwoord van generaal Metaxas aan Mussolini zou een kort maar krachtig ‘nee’ zijn geweest. Er bestaat echter wel twijfel over het ferme ‘όχι’ van Metaxas. De meeste historici denken dat hij in het Frans – de taal van diplomaten – antwoordde met “Alors, c’est la guerre” (Dan is het oorlog). In reactie op het antwoord van Metaxas vielen Italiaanse troepen die in Albanië waren gestationeerd om half zes ’s ochtends, anderhalf uur na de uitvaardiging van het ultimatum, Griekenland binnen.

Zo raakte Griekenland dus betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Al snel na het ‘nee’ van Metaxas gingen in het hele land Grieken ‘ochi’-roepend de straat op en velen meldden zich aan bij het leger. De Grieken boden felle weerstand en het lukte om de Italiaanse bezetters terug te dringen. Pas in april 1941 vielen de nazi’s Griekenland binnen. Griekenland en zijn Britse bondgenoten konden nauwelijks weerstand bieden en binnen enkele dagen was Griekenland bezet.

Sinds het ‘nee’ van Metaxas staat 28 oktober in de Griekse geschiedenisboeken als Ochi-dag, de gedenkdag van het nee. Al in 1942 werd deze dag door Grieken over de hele wereld herdacht. Op Ochi-dag zijn er in diverse Griekse steden militaire parades en veel orthodoxe kerken houden een speciale dienst.

~ Natascha NeefParakalo

×