Dark
Light

Provincie Utrecht brengt Koude Oorlog in beeld

1 minuut leestijd
Foto: Provincie Utrecht / Huisinga Fotografie
Foto: Provincie Utrecht / Huisinga Fotografie

De provincie Utrecht heeft deze week in een oude commandobunker op Vliegbasis Soesterberg het startschot gegeven voor het crowdsourcing-project De Koude Oorlog in Beeld. Doel van de campagne is om zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen over locaties in de provincie die van belang waren tijdens de Koude Oorlog.

De provincie heeft ruim 120 van deze locaties op de kaart aangewezen. Het gaat om (restanten van) gebouwen en voorzieningen die het verhaal vertellen van de Koude Oorlog. Sommigen zijn nog intact, soms liggen ze verscholen onder gebouwen of is er alleen nog maar een fundament over. De provincie roept met dit project inwoners op om mee te helpen beeldmateriaal te verzamelen van deze locaties. De provincie:

“De Koude Oorlog was een spannende tijd van gewapende vrede. Een tijd van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de atoombom. Er is destijds van alles gebouwd om de bevolking te beschermen voor het geval dat ‘de Russen zouden komen’. In de provincie Utrecht zijn daar nog allerlei sporen van te ontdekken, zoals schuilkelders, commandoposten, vliegtuigshelters, luchtwachttorens en mobilisatiecomplexen.”

Omdat het erfgoed uit de Koude Oorlog-periode dreigt te verdwijnen heeft de provincie het crowdsourcing-project opgestart. Volgens de provincie is dit het juiste moment omdat er nu nog ooggetuigen zijn die uit eerste hand kunnen vertellen hoe zij deze periode hebben beleefd. Het project is actief in de maanden maart tot en met mei.

“In deze tijd waarin we steeds meer met beelden communiceren roepen we inwoners en organisaties op zowel historisch als actueel beeldmateriaal aan te dragen, om zo het verhaal van de Koude Oorlog nog beter te kunnen vertellen en bewaren. ‘The crowd’ zijn geïnteresseerden die het leuk vinden om aan een dergelijk project mee te werken. Iedereen kan dus meedoen.”

Op de website De Koude Oorlog in beeld staan op de kaart de locaties aangegeven met een korte beschrijving. Wie eigen beeldmateriaal heeft kan dat daar uploaden. De verzamelde beelden zullen later aan een zogeheten storymap worden toegevoegd. Ook worden de beelden toegevoegd aan de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht.

Lees ook: De Koude Oorlog – Samenvatting & Tijdlijn

×