Dark
Light

Rahab – Mythisch zeemonster uit de bijbel

1 minuut leestijd
Opengeslagen bijbel
Opengeslagen bijbel (CC0 - Pexels - Pixabay)

Rahab is een mythisch, slangachtig wezen dat vermeld wordt in het Oude Testament. Op enkele plekken wordt de naam ook gebruikt als aanduiding voor het waterrijke Egypte.

Het slangachtige wezen wordt op uiteenlopende plekken in de Bijbel genoemd en vertoont enige gelijkenissen met het wat bekendere zeemonster Leviatan. Doorgaans wordt Rahab gepresenteerd als een vijand van god en een symbool van de chaos, die bij de schepping door god zou zijn overmeesterd. Enkele passages waarin het wezen wordt aangehaald:

Gij heerst over de opgeblazenheid der zee; wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt Gij ze. Gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene; Gij hebt Uw vijanden verstrooid met den arm Uwer sterkte. Psalm 89:10-11 – Statenvertaling

Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds; zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt, Die den zeedraak verwond hebt?
Jesaja 51:9 – Statenvertaling

God houdt zijn woede niet in toom; zelfs Rahabs helpers moeten voor Hem buigen. Job 9:13 – NBV21

In sommige bijbelvertalingen is de naam van het oerwezen niet (overal) meer terug te vinden. Soms is zijn naam dan vertaald als bijvoorbeeld ‘walvis’, ‘bestormer’ of ‘zeemonster’.

Tot slot een fragment waarin Rahab symbool staat voor Egypte:

Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met den Moor, deze is aldaar geboren. Psalm 87:4 – Statenvertaling

Bronnen

-Encyclopedie van de bijbel – Joop Waldram (Kok) p.266
-https://www.statenvertaling.net/
-https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV21/JOB.9
×