Dark
Light

Zijn licht niet onder de korenmaat zetten

Een Bijbelse uitdrukking uit Mattheüs
Auteur:
2 minuten leestijd
Lamp
Lamp (CC0 - Pixabay - simonprodl)

Een Bijbelse uitdrukking die nog steeds geregeld gebruikt wordt, is ‘zijn licht niet onder de korenmaat zetten’. Het gezegde wordt gebruikt in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Mattheüs. Maar wat betekent deze uitdrukking? Wanneer wordt deze zegswijze gebruikt?

Betekenis van ‘zijn licht niet onder de korenmaat zetten’

Iemand die zijn of haar licht niet onder de korenmaat zet, laat aan anderen zien wat hij of zij kan of weet. Het gezegde wordt vaak gebruikt als advies aan anderen: je moet je licht niet onder de korenmaat zetten. Het betekent dan zoveel als: gebruik je talenten, je kennis en je kunde en verberg die niet. Doe wat je kunt en gebruik je talenten optimaal. Geef je mening en laat je horen.

Een uitdrukking uit de Bergrede

Je moet je licht niet onder de korenmaat zetten, is als uitdrukking ontleend aan de Bergrede in het Nieuwe Testament, namelijk aan Matteüs 5, vers 14-17. Daar lezen we (Nieuwe Bijbel Vertaling, NBV):

“Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”

Drieslagstelsel - Graanveld (cc - Pixabay)
Graanveld (CC0 – Hans Pixabay)
Maar wat was een korenmaat eigenlijk? Korenmaten waren vroeger bewaarbakken, die op vier poten stonden en waar graan in opgeborgen kon worden. Korenmaten werden, zoals de naam al aanduidt, gebruikt om een hoeveelheid graan mee af te meten. Ze stonden niet buiten in een schuur, maar in de woonkamer.

Als je een ruimte goed en efficiënt wilde verlichten, zette je de lamp of kandelaar natuurlijk niet onder de korenmaat, maar op een open plek. Laat je licht (kennis en kunde) dus volop schijnen en zet je licht niet onder de korenmaat. Laat zien wat je in je mars hebt.

Frans, Duits en Engels: buitenlandse varianten

De zegswijze ‘zijn licht niet onder de korenmaat zetten’, is ook in het Frans, Duits en Engels bekend. Achtereenvolgens luiden de uitdrukkingen in deze talen:

“Ne pas mettre la lampe sous le boisseau.”

“Sein Licht nicht unter den Scheffel stellen.”

“Not to hide one’s light under a bushel.”

Lees meer Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en spreekwoorden
Ook interessant: Zijn handen in onschuld wassen
Boek: Muggenzifters en zondebokken. Spreekwoorden en gezegden uit de Bijbel

Bronnen

Internet
-https://onzetaal.nl/taaladvies/zijn-licht-niet-onder-de-korenmaat-zetten
-https://etymologiebank.nl/trefwoord/korenmaat
-https://www.ensie.nl/betekenis/zijn-licht-niet-onder-de-korenmaat-zetten
-https://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1420.php#v1385

×