Dark
Light

Reform Bill / Reform Act (1832) – Betekenis en achtergrond

Auteur:
1 minuut leestijd
Reform Bill / Reform Act, 1832 (Wiki Commons)
Reform Bill / Reform Act, 1832 (Wiki Commons)

De Reform Bill uit 1832, ook wel bekend als de Reform Act of de Eerste Reform Act, is een bekende wet uit de Britse geschiedenis. Wat hield deze wet in en wat was de betekenis van de Reform Bill voor de Britse politiek?

Kern van de Reform Act van 1832

Benjamin Disraeli
Benjamin Disraeli
De Reform Act van 1832 zorgde voor een democratischer vertegenwoordiging in Groot-Brittannië. Deze wet schafte oude kiesdistricten af, omdat deze – mede door de verstedelijking tijdens de Industriële Revolutie – onvoldoende representatief waren geworden. De Britten spraken van rotten boroughs. De geïndustrialiseerde steden kregen nu een betere vertegenwoordiging in het Britse Lagerhuis.

In de jaren dat de Reform Bill tot stand kwam was ook op andere niveaus in Engeland sprake van emancipatie en democratisering. Zo kwam in 1829 de zogenoemde Emancipation Act door het Britse parlement, die Ierse en Engelse katholieken meer democratische rechten gaf. In 1807 had Groot-Brittannië de slavenhandel verboden, gevolgd door de afschaffing van de slavernij in 1833.

Latere Reform Acts

Na de Eerste Reform Act van 1832 volgden er nog andere hervormingswetten om de Britse politiek democratischer te maken. De Tweede Reform Bill of Reform Act – grotendeels het werk van de Tory Benjamin Disraeli – zorgde in 1867 voor een verdere vergroting van het aantal mannelijke kiesgerechtigden. Voor het eerst mochten toen ook arbeiders meedoen tijdens verkiezingen.

De Derde Reform Bill kwam tot tand in de jaren 1884-1885 en breidde het stemrecht verder uit naar agrariërs. Met laatstgenoemde wet waren nagenoeg alle volwassen mannen in Groot-Brittannië kiesgerechtigd.

Bronnen

Internet
-https://www.britannica.com/event/Reform-Bill
-https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseofcommons/reformacts/overview/reformact1832/
-http://www.voyagesphotosmanu.com/engeland_19de_eeuw.html

×