Dark
Light

Sinterklaas in het Achterhuis

1 minuut leestijd
het achterhuis
Anne Frank en haar dagboek

Van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 schreef Anne Frank haar beroemde dagboek. Anne en de andere onderduikers in het Achterhuis leefden met veel beperkingen. Toch vierden ze er wel het sinterklaasfeest.

In 1942 beleefde Anne haar eerste sinterklaasfeest: ‘(…) In de hoek stond een grote mand met Sinterklaaspapier versierd en bovenop was een Pietmombakkes bevestigd. (…) Er zat voor elk een leuk cadeautje in met een toepasselijk vers.’

Een jaar later waren de omstandigheden verslechterd. Anne liet zich er niet door weerhouden. Op 6 december 1943 schreef ze: ‘Toen St-Nicolaas naderde, dachten wij allemaal onwillekeurig aan de leuk opgemaakte mand van verleden jaar en vooral mij leek het vervelend om dit jaar alles over te slaan.’ Anne dichtte daarop het volgende sinterklaasvers:

Sinterklaas is ook dit jaar weer gekomen,
Zelfs het Achterhuis heeft het vernomen.

Helaas, kunnen we het niet zo leuk begaan,
als het verleden jaar was gedaan.

Toen waren we hoopvol en dachten beslist,
Dat zegevieren zou de optimist

En meenden dat dit jaar vrij,
St-Nicolaas te vieren zij.

Toch willen wij des daags gedenken,
Maar daar nu niets meer is te schenken

Zo moeten wij iets anders doen,
Een ieder kijke in zijn schoen!
Overgenomen uit: Anne Frank, Het Achterhuis, uitgeverij Bert Bakker, 34ste druk, 2004

Anne Frank stierf begin 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen.

×