Dark
Light

Sporen Swifterbantcultuur gevonden in Vlaanderen

1 minuut leestijd

Foto: VIOE
Bij Bazel, een deelgemeente van de Vlaamse gemeente Kruibeke, zijn archeologen op sporen uit de zogenaamde Swifterbantcultuur gestuit. Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft dat bekendgemaakt.

De vondst werd gedaan tijdens een werfcontrole van de Archeologische Dienst Waasland bij de constructie van een sluis. De site ligt aan de rand van een oude geul van de Schelde. Archeologen vonden er een groot aantal voorwerpen waaronder aardewerk en botmateriaal. Het materiaal dateert volgens het VIOE uit het finaal-mesolithicum (einde van de midden steentijd) tot het midden-neolithicum (de nieuwe steentijd).

De Swifterbantcultuur (5300-3400 v.Chr.) is vernoemd naar het dorp Swifterbant in de Nederlandse Flevopolder. In de jaren vijftig en zestig werden hier resten gevonden van nederzettingen uit het mesolithicum en het neolithicum. Ook in Duitsland, Denemarken en Zweden zijn sporen van de cultuur gevonden. Het VIOE over de vondst in het vlaamse Bazel:

“De vondst van deze site is zeer uitzonderlijk en zeldzaam in Vlaanderen. Vooral de finaal-mesolithische bewoningsfase van de zogenaamde Swifterbantcultuur omvat een belangrijke scharnierperiode van de overgang van een jager-verzamelaarsbestaan, naar een meer sedentair bestaan met mogelijk kleinschalige vormen van landbouw en veeteelt.”

De site van Bazel is de meest zuidelijk gekende Swifterbantsite. Tot eind juli zullen archeologen er onderzoek doen. De Archeologische Dienst Waasland werkt hierbij samen met Waterwegen en Zeekanaal NV en de vakgroep archeologie van de Universiteit Gent.

×