De wereld van de Byzantijnse keizerin

De keizerinnen hadden belangrijke openbare en ceremoniële functies te vervullen. Een keizerin werd ook geacht grootmoedig en bescheiden te zijn en over zelfbeheersing en mededogen te beschikken. Het laatste essentiële element was fysieke schoonheid.

Vrijen met God

In het verre verleden was seksualiteit sterk verbonden met heiligheid en de goden. Vruchtbaarheid speelde hierin een cruciale rol.

De cultuurhistorie van het Bergherbos

Nederland kent veel schitterende plekken die tamelijk onbekend zijn. Het Bergerhbos, gelegen in het oosten van Gelderland, is er daar één van. Het bos strekt zich uit tussen de plaatsjes beek, Kilder, Zeddam, Stokkum, ’s-Heerenberg en Elten.