Het volkslied van Georgië – Tavisoepleba

Het volkslied van Georgië is het ‘Tavisoepleba’, wat zoveel betekent als ‘vrijheid’. Het volkslied is relatief nieuw. Het werd in 2004 officieel ingevoerd, precies vijf maanden nadat Edoeard Sjevardnadze president van Georgië was geworden.

Onbekend landschap Petrus Schotanus ontdekt in Georgië

In de collectie van het Georgisch Nationaal Museum is een schilderij van de Friese schilder Petrus Schotanus ontdekt. Eerder werd het schilderij Gezicht op een stad als ‘anoniem’ omschreven, maar door onderzoek bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis kon het worden toegeschreven aan Schotanus. Het gaat om een

De Rozenrevolutie (2003) – Revolutie in Georgië

De Rozenrevolutie van 2003, een geweldloze revolutie waarbij de Georgische president Edoeard Shevardnadze werd afgezet en Georgië een democratie werd. Bij de revolutie werden rozen gedragen. De revolutie kostte niemand het leven.