Slag bij Nieuwpoort

Slag bij Nieuwpoort, veldslag die op 2 juli 1600 plaatsvond tussen het Staatse en het reguliere Spaanse leger. De slag werd, ternauwernood, gewonnen door de troepen van Maurits van Oranje, de zoon van Willem van Oranje.

Laatste artikelen: