Titus

Titus was keizer van 79 tot 81 na Christus. Hij is vooral bekend doordat hij in 70 na Christus als militair commandant met succes Jeruzalem. Hij vernietigde de stad en de Tempel van Jeruzalem.

Laatste artikelen: