Zaligverklaring
Gebruik binnen de katholieke kerk en een eerste stap naar een eventiele heiligverklaring. Alleen de paus kan iemand zalig verklaren. Voorwaarde is dat aan de persoon in kwestie een wonder is toegeschreven of dat de persoon als martelaar stierf.

Laatste artikelen: