Dark
Light

Variant op scheppingsverhaal Adam en Eva ontdekt

Auteur:
2 minuten leestijd
Adam Eva - Detail uit een triptiek van Jheronimus Bosch
Adam Eva - Detail uit een triptiek van Jheronimus Bosch

Twee Nederlandse wetenschappers zeggen op zogenaamde Oegaritische kleitabletten uit de dertiende eeuw voor Christus een geschreven versie van het verhaal over Adam en Eva te hebben ontdekt. Het zou daarmee gaan om het oudste verhaal over de eerste twee mensen die God volgens de Bijbel schiep.

Adam en Eva volgens Peter Paul Rubens
Adam en Eva volgens Peter Paul Rubens
De wetenschappers – oudtestamentica Marjo Korpel en professor Johannes de Moor – zijn beiden verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Ze schrijven over hun ontdekking in het deze week verschenen boek Adam, Eve, and the Devil – A New Beginning. Verschillende bijbelonderzoekers vermoeden al geruime tijd dat er een zogenaamde Mythe van Adam moet zijn geweest die de achtergrond vormde voor verschillende bijbelse passages. De Protestantse Theologische Universiteit:

“De mythe was echter nooit daadwerkelijk gevonden. Op basis van een nieuwe interpretatie van een aantal Kanaänitische (Oegaritische) teksten hebben de twee onderzoekers nu deze mythe weten te reconstrueren.”

Het verhaal

De Kanaänitische schepper van kosmos en mensheid was de godheid El. Dit is ook een van de namen van de God van Israël. De beschrijvingen van het werk van de Scheppergod in Kanaän en Israël komen volgens de onderzoekers sterk overeen.

“Het Kanaänitische equivalent van de Tuin van Eden blijkt de “wijngaard van de grote goden” te zijn. Deze was gelegen op dezelfde plek als het bijbelse paradijs. Adam en zijn vrouw behoorden tot de goden die toegang hadden tot de Boom des Levens.”

Een kwade godheid, Horon, zou vervolgens de plek hebben willen innemen van de scheppergod El, de hoogste god in de Kanaänitische godenwereld. El strafte hem hiervoor door hem van de berg van de goden af te werpen. Uit wraak transformeerde Horon zich vervolgens in een reuzenslang, die de Boom des Levens vergiftigde. De boom werd zo een Boom des Doods. Korpel en De Moor zien de kwade god Horon als voorloper van de duivel.

Hierna verschijnt Adam op het toneel. Omdat de Boom des Levens vernietigd is, zijn de goden bang hun onsterfelijkheid te verliezen. Ze geven iemand uit hun midden, Adam, daarom de macht over de hele aarde. Het is de bedoeling dat Adam de god Horon zal uitschakelen, maar Adam faalt doordat de slang zijn giftanden in zijn vlees zet. Ook Adam wordt hierdoor een sterfelijk wezen. De zonnegodin heeft wel een troostprijs: via voortplanting kan de mens als soort toch eeuwig voortleven.

“Om dit te bereiken geeft de zonnegodin aan Adam een “goedaardige vrouw”. Bovendien roept ze alle goden op om Horon ertoe te dwingen de Boom des Doods uit te rukken. Zo gaat de onsterfelijkheid weliswaar verloren, maar het leven op aarde kan gelukkig toch doorgaan.”

×