Geschiedeniswinkel - Duizenden geschiedenisboeken

George Fox (1624-1691) – Oprichter van de Quakers

Oprichter van de Society of Friends (het Genootschap der Vrienden): George Fox. Dit genootschap is beter bekend onder de naam Quakers en bestond uit een groep ondogmatische gelovigen.

- ad -

George Fox
George Fox
George Fox wordt geboren in juli 1624 als de zoon van een wever. Zelf maakt hij zich het schoenmakersvak eigen. Fox wordt opgevoed in de traditie van de Anglicaanse Kerk. In 1643, hij is dan negentien, trekt hij zich echter terug van zijn familie, werk en van de kerk om op zoek te gaan naar innerlijke verlichting.

Innerlijke stem

Fox vindt deze zogenaamde verlichting in 1646 en begint een jaar later te prediken. Zijn grondgedachte is dat de waarheid te vinden is door te luisteren naar de innerlijke stem van God die huist in de ziel van mensen.

Zijn leer veroorzaakt in 1649 grote onrust in de kerk van Nottingham en George Fox wordt gevangengezet. Ondanks de vervolgingen weet Fox hierna zijn volgelingen te organiseren. Aanvankelijk worden zijn volgelingen/zielsverwanten Children of the Light (kinderen van het licht) genoemd. Later wordt deze naam veranderd in Friends in the Truth (Vrienden in de waarheid).

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Het is niet toevallige dat de nieuwe stroming van Fox ontstaat rond 1650. In deze periode waart er een geest van verlichting en revolutie door Europa waardoor verschillende radicale groeperingen ontstaan, waarvan ook enkelen zich afscheiden van de kerk. Volgens de leer van Fox zijn kerken en sacramenten overbodige zaken voor diegenen die een persoonlijke relatie met God willen opbouwen. Niet verwonderlijk dus dat de kerk zich fel verzet tegen Fox en zijn volgelingen. De kerk kan echter niet voorkomen dat George Fox steeds meer volgelingen krijgt. Ook omdat de zogenaamde Quakers weigeren eden af te leggen, geen belasting betalen en dienstplicht weigeren wordt de groep fel vervolgd.

‘Bevers’

De naam Quakers (bevers) die momenteel veel gebruikt voor de groep personen die het gedachtegoed van George Fox ondersteunen, ontstaat in 1650. Fox wordt dan beschuldigd van godslastering en acht uur lang ondervraagd door rechter Bennett en kolonel Barton. Tijdens de ondervragingen zegt Fox dat zijn ondervragers moeten beven (to quake) voor het ‘woord van de Heer’. Rechter Bennett antwoordt hierop met de mededeling: “Oh, dus jij bent zo’n Quaker”. De naam is hierna blijven hangen.

Ondanks het feit dat Fox andere gedachten heeft over het geloof dan de leer van de staatskerk voorschrijft, steunen vele mensen hem. De volgelingen vormen zo het Genootschap der Vrienden. Fox zet de organisatie zelf op en onderneemt diverse reizen waarin hij zijn religieuze visie verspreidt. Hij reist onder meer naar Ierland, Holland, Amerika en West-Indië. In 1682 sticht de beroemde Quaker William Penn de staat Pennsylvania. In het gebied worden verschillende wetten ingevoerd die als basis de leer van George Fox hebben.

George Fox overlijdt op 13 januari 1691 op 66-jarige leeftijd en wordt begraven op een begraafplaats van de Quakers in Bunhill Fields in Londen.

- ad -

Boek: De Quakers

- advertentie-


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

 • De kaurieschelp, een wereldmunt

  De kaurieschelp, een wereldmunt

  Een strandwandeling aan ‘de kaloot’, een verlaten strand bij Borssele in Zeeland, ligt aan de basis van deze bijdrage. Tijdens deze wandeling aan de oever van de Westerschelde vond ik immers enkele geldkauri-schelpen. Ik ben helemaal geen schelpenkenner, maar ik …Lees bericht »
 • Herkomst van het woordje ‘oké’

  Herkomst van het woordje ‘oké’

  Het woord oké is wereldwijd bekend geworden door het optreden van de Amerikaans-Nederlandse president Martin van Buren.Lees bericht »
 • Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten (1840-heden)

  Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten (1840-heden)

  Veel negentiende-eeuwse Nederlanders etiketteerden landverhuizers als zielepoten, lafaards of misdadigers. Die schurken lieten immers een land in nood achter, zonder mee te werken aan herstel?! Daarom: “Weg met hen!”Lees bericht »
 • De Nubische koningen van Egypte

  De Nubische koningen van Egypte

  Nubië, Kush en Napata: de drie namen verwijzen naar enkele steden bij het vierde cataract in de Nijl. Zeg maar noordelijk Soedan. Omdat hier goud werd gewonnen, hadden de Egyptenaren er ruimhartig belangstelling voor. De koningen van de Achttiende Dynastie plaatsten het …Lees bericht »

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!