Dark
Light

Verloren gewaande Romeinse wettekst gevonden

Auteur:
1 minuut leestijd

Foto: UCL
Medewerkers van de afdeling geschiedenis van de University College London (UCL) hebben in Londen een fragment van een oude Romeinse wet gevonden.

De universiteit heeft dat vandaag bekendgemaakt. De gevonden tekst hoort bij de zogenaamde Codex Gregorianus, een reeks wetten die tussen de tweede en begin vierde eeuw na Christus werden uitgevaardigd door Romeinse keizers als Hadrianus en Diocletianus. De Codex Gregorianus werd in 300 na Christus gepubliceerd. Over de wetteksten was vrij weinig bekend, onder meer omdat er voor zover bekend geen kopieën van waren.

Twee medewerkers van de UCL wisten zeventien oude stukken perkament, waarvan tot dan toe onduidelijk was waar ze bij hoorden, succesvol samen te brengen. Ze ontdekten zo dat de stukken samen een oude Romeinse wettekst vormden. Het blijkt om een kopie van een van de teksten uit de Codex Gregorianus te gaan. De gevonden wettekst dateert mogelijk uit het jaar 400 na Christus en bevat kalligrafisch schrift.

Op het perkament zijn een aantal antwoorden van Romeinse keizers te vinden op juridische vragen. Volgens Benet Salway, één van de onderzoekers, zijn deze antwoorden chronologisch gerangschikt en ingedeeld in thematische hoofdstukken. Gezien de hoeveelheid correcties die in de tekst zijn aangebracht vermoeden de onderzoekers dat de wettekst veelvuldig is gebruikt.

De wetenschappers vermoeden verder dat het manuscript oorspronkelijk uit Constantinopel (nu Istanbul) komt en hopen dat na nadere bestudering meer duidelijk wordt over de geschiedenis van het stuk.

Boek: De Romeinse keizers

×