Zestiende-eeuws scheepswrak gevonden bij Stavoren

Foto: RCE
Amateurarcheologen van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) hebben enige tijd geleden een zestiende-eeuws scheepswrak ontdekt in de omgeving van de haven van Stavoren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoekt het wrak momenteel.

Het blijkt te gaan om een handelsschip dat rond 1500 voor de haven van Stavoren is gezonken. Veel is er nog niet bekendgemaakt over het schip. Wel dat het om een zwaar en stevig- advertentie -
Foto: RCE

gebouwd schip gaat waarvan de huidplanken dakpansgewijs over elkaar heen liggen.

De RCE spreekt van een belangrijke vondst omdat nog maar heel weinig bekend is van schepen die rond de overgang tussen de vijftiende en zestiende eeuw op deze manier gebouwd werden.

Bij het onderzoek van het wrak heeft de RCE een aantal studenten de gelegenheid geboden ervaring op te doen met archeologisch onderzoek onder water. De rijksdienst:

Voor studenten archeologie in Nederland zijn er tot op heden geen mogelijkheden geweest om praktijkervaring op te doen en Nederland kent nog maar weinig onderwater archeologen. En dat is vreemd want Nederland is een ‘zeevarende natie’ en Nederlanders voelen zich verbonden met hun maritieme tradities.

Het schip wordt overigens niet gelicht. Na het zogenaamde waardestellende onderzoek, zal het schip blijven liggen waar het ligt. Het onderzoek loopt nog tot en met vrijdag.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Gelijk naar geschiedenisboeken over: