Dark
Light

48 goudguldens en Tudor-penning gevonden in Loppersum

Auteur:
1 minuut leestijd

In het centrum van Loppersum zijn 48 gouden munten en een zeldzame Tudor-penning gevonden. De ontdekking werd gedaan tijdens werkzaamheden aan de riolering. Wat in eerste instantie op een laagje puin leek, bleek een kelder van een oude woning te zijn waarin een muntschat verborgen lag.

Portret van Karel V door Jan Cornelisz. Vermeyen (ca. 1530)
Portret van Karel V door Jan Cornelisz. Vermeyen (ca. 1530)
Naast de goudguldens is ook een unieke penning gevonden. Op de penning is een Tudor-roos afgebeeld, een kenmerk van het Engelse Tudor koningshuis, dat in de tweede helft van de zestiende eeuw veel als beeldmerk werd gebruikt.

De munten zijn nog niet allemaal gedateerd, maar vermoedelijk komen ze allemaal uit de zestiende eeuw. De oudste munt is afkomstig uit 1501 en de jongste uit 1592. De munten komen oorspronkelijk uit diverse Duitse deelstaten en steden, waaronder Keulen, Hamburg, Neurenberg, Brandenburg en Bonn. Ze zijn uitgegeven uit naam van diverse keizers, waaronder Karel V, Rudolph II en Maximiliaan II, maar ook uit naam van Duitse keurvorsten, zoals Salentin van Isenburg (in 1567-1577 keurvorst van Keulen). Het thema van de munten lijkt heiligen te zijn, aangezien de meeste van de munten op een kopse kant de afbeelding van een heilige dragen, zoals St Pieter, St Laurentius en St Johannes.

Waarom de munten verborgen zijn, is niet duidelijk. Gezien de voorlopige dateringen van de munten, is de goudschat na 1592 verborgen.

De gemeente Loppersum:

“Aan deze datering is een historische gebeurtenis te koppelen, namelijk het Schansenbeleg van Groningen (1588–1594), de pogingen van de Staatse troepen om in de Tachtigjarige Oorlog Groningen in te nemen. Uiteindelijk lukte dit in 1594 met de Reductie van Groningen. Gedurende deze periode waren er voortdurend oorlogshandelingen in het Noorden.”

Loppersum wordt expliciet genoemd in bronnen over deze periode: in 1591 worden Loppersum en omringende dorpen door Staatse troepen, waaronder zich ook een troep Engelse soldaten bevond, geplunderd. Wellicht is dit vaker gebeurd, want in deze jaren zijn er veel troepenbewegingen in de provincie, waarbij beide zijden zich ongetwijfeld over en weer misdragen hebben.

Lees ook: De Tachtigjarige Oorlog – Opstand in de Nederlanden

×