///

Top 50 Arabische woorden in het Nederlands

Matrassen - Top 50 Arabische woorden in het Nederlands
Matrassen - Top 50 Arabische woorden in het Nederlands

Eeuwenlang heeft het Arabisch invloed uitgeoefend op Europese talen, ook op het Nederlands. Naar eigen smaak stelde Historiek een top 50 samen van de mooiste en meest verrassende Arabische leenwoorden in de Nederlandse taal.

Veel Arabische woorden zijn via de kruistochten (suiker bijvoorbeeld), scheepvaart (admiraal, magazijn) en handel in voedselproducten (koffie, limoen, aubergine, spinazie, andijvie, abrikoos) in de Nederlandse taal terechtgekomen. Opvallend is de hoeveelheid Nederlandse woorden beginnend met ‘-al’ (in het Arabisch een lidwoord) die ontleend is aan het Arabisch, zoals alcohol, albatros, alchemie, algebra of almanak.

Nummer 1 t/m 10

suiker afkomstig van het Arabische sukkar, dat weer is afgeleid van het Sanskriet śarkarā. De kruisvaarders waren in de twaalfde eeuw de eerste Europeanen die suiker meenamen uit het Midden-Oosten. Via Italiaanse havens kwam het woord in bijvoorbeeld het Italiaans terecht als zuccaro, in het Nederlands kennen we het zoete product als suiker.
koffie ontleend aan het Arabische qahwa. dat in het begin de betekenis ‘wijn’ had. De Arabieren kwamen in de Ethiopische provincie Kaffa in aanraking met koffie. Omdat deze drank ook een opwekkend effect heeft, associeerden zij de drank met wijn en gaven het goedje diezelfde naam. In de tijd van het Osmaanse Rijk werd het woord in het Turks bekend. Koffie raakte in de zestiende eeuw in de Europese talen bekend door verhalen van ontdekkingsreizigers. In hun benamingen noemden zij het begrip zoals het klonk, bijvoorbeeld in het Nederlands cauwa (17e eeuw), in het Engels cauphe (1636) en in het Duits Chaube.
schaakmat Het eerste deel van dit woord is ontleend aan het Perzische sjâh, koning; het tweede aan het Arabische mât, ‘hij is gestorven, hij is dood’. Letterlijk betekent schaakmat: ‘de koning is dood.’ Een van de vroegste vermeldingen in het Nederlands stamt uit de zeventiende eeuw en is aangetroffen in een tekst uit Winschoten: schachmat.
caravan sleurhut, aanhangwagen. Van het Arabische karawan: verplaatsbare woning.
admiraal bevelvoerder op zee. Een verkorting van het Arabische amīr-al-baḥr: bevelhebber op de baren, horend bij het werkwoord amara (bevelen).
benzine brandstof. Benzoëzuur werd vroeger gewonnen uit de hars van de benzoëboom, die onder meer voorkomt op Sumatra en Java. Deze geurige hars kreeg in het Arabisch de naam lubān jāwī (Javaanse wierook), een woordcombinatie die in de vijftiende eeuw in het Catalaans belandde. Daar vatte men lu- op als het inheemse lidwoord lo, en liet men deze weg. Dit resulteerde in benjui, dat gelatiniseerd werd tot benzoë.
oranje afkomstig van het Perzische narang, dat sinaasappel betekent. Via het Arabisch in het Spaans terechtgekomen.
piekeren in Nederland beland vanuit Nederlands-Indië. Piekeren is ontleend aan het Maleise en Javaanse pikir (overdenking, overleg, gedachte), dat zelf weer een inheemse spraakvariant is op het Arabische woord fikr (het denken).
racket slaginstrument bij balsporten zoals tennis en badminton. Ontleend aan Arabische rāḥat, een verbogen vorm van rāḥa: handpalm.
alcohol destillatieproduct. Via Spaans alcohol uit Arabisch al-kuḥl: ‘zeer fijn poeder van antimoon om de wimpers mee te bestrijken’. Het werd in Spanje als al-kuhúl uitgesproken. Vanaf de zestiende eeuw werd de naam overgebracht op het destilleren van vloeistoffen en alcoholische destillaten.
Schaakmat - cc
Schaakmat – cc
– advertentie –Nummer 11 t/m 20

maffia mogelijk Arabisch, maar dat is niet helemaal zeker. De term is waarschijnlijk ontleend aan een folkloristisch toneelstuk van Giuseppe Rizzotto, getiteld I Mafiusi di la Vicaria. De oorspronkelijke maffia ontstond op het eiland Sicilië. Een mogelijke oorsprong zou kunnen liggen bij de Arabische overheersers die in het Saracenen-tijdperk over de Siciliaanse stad Palermo regeerden, namelijk de stam Ma Afir. Nog een mogelijke, Arabische invloed is mu’afat. Mu betekent moed, Afat het beschermen van de zwakkeren tegenover de sterken.
safari wildernistocht. Gaat terug op het Arabische safarī (behorend bij een reis).
algebra wiskundig: ontleedkunde. Oorspronkelijk betekende het medische ontleedkunde: uit Arabisch al-jabr: ‘het zetten van gebroken botten’ en, daarvan afgeleid ‘het onder één noemer brengen van breuken’.
cijfer ontleend aan het Arabische sifr (‘nul’, ‘leeg’, ‘onbetekenend’). Vanaf 1500 kwamen er andere woorden voor nul (zoals zero, ook uit het Arabisch trouwens), en ging cijfer ‘getalteken’ of ‘getal’ betekenen. In het Engels is een van de betekenissen van cipher nog steeds ‘onbetekenend persoon’; een figuurlijke nul dus.
arsenaal wapenhuis. Via het Arabische dār aṣ-ṣinā’a (huis waar iets gemaakt wordt) in het Italiaans beland als arsenale.
mummie van het Arabische mūmiyā: gebalsemd lijk.
gaas doorschijnend weefsel, vlechtwerk. Waarschijnlijk via het Spaanse gasa ontleend aan Arabisch qazz dat betekent: ‘vlokzij’ of ‘ruwe zijde’. In zijn Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (2003-2009) stelt M. Phillipa over de herkomst van het woord gaas:

Niet helemaal onwaarschijnlijk lijkt de theorie dat het woord van de stad Gaza in Palestina afgeleid zou zijn; hoewel er in Gaza geen industriële textielproductie te bewijzen is, was Gaza mogelijk de belangrijkste haven voor de handel in deze stof. Deze theorie krijgt steun door het feit dat in 1279 in een middeleeuws Latijns bericht van kruisridders over een stof geschreven wordt die gazzatum genoemd werd. Ontlening aan qazz via Spanje lijkt echter logischer omdat deze lijn geen leemtes vertoont en omdat het woord heel goed kan stammen uit een in Arabisch-Spanje gesproken dialect, waarvan de /q/-klank een g in een Romaanse taal kon worden.”

vizier hoogwaardigheidsbekleder. Via het Arabische wazīr in het Turks beland als vezir = (eerste) minister.
elixer geneeskrachtige drank. In het Arabisch al iksīr, ‘steen der wijzen’, een term van alchemisten die doelde op de substantie waardoor men onedele metalen in goud kon veranderen en die tevens een middel was waardoor men alle kwalen kon genezen en het lichaam versterken en verjongen. Maar toen de alchimistische dromerijen om goud te maken fake bleken, bleef elixir in gebruik om oplossingen van verschillende substanties in alcohol aan te duiden.
giraf Arabisch: zuraf. Vermoedelijk oorspronkelijk uit een Afrikaanse taal ontleend door Arabieren.
Giraffes
Giraffes

Nr. 21 t/m 30

fanfare luidruchtig trompetgeschal. Van het Arabische farfār ‘babbelziek, lichtzinnig’ of farfar ‘heen en weer bewegen’.
oase vruchtbare plek in de woestijn. Van het Arabische wāḥa.
gitaar Arabisch: qītāra (via het Grieks).
tarief ontleend uit het Arabisch: taʿrīf, taʿrīfa wat betekent ‘bekendmaking, aangifte, lijst van te betalen kosten’.
andijvie groente, ontleend aan het Egyptisch-Arabische hindibā.
varaan hagedis, van het Arabische waran.
katoen ontleend aan het Arabische quṭn.
amber barnsteen, Arabisch anbar.
sorbet ijsdrank, verfrissende vloeistof. Ontleend aan het Arabische šurba(t), šarba(t) wat ‘drank’ betekent. Ook het Nederlandse stroop is aan dit woord ontleend.
gazelle woord is ontleend aan het (Noord-Afrikaans)-Arabische ḡazēl.
Sorbet - cc
Sorbet – cc

Nr. 31 t/m 40

azuur blauwe kleursoort. via Arabisch lāzuward of lāzaward ontleend aan Perzisch Lāžward, de naam van een stad in Turkestan waar de lazuursteen gewonnen werd.
spinazie dit woord heeft zich ontwikkeld uit het klassiek Arabische isfināḥ / asfanāḥ, dat ontleend is aan Perzisch aspanāḥ / isfināḡ.
kabel vermoedelijk afkomstig van het Arabische ḥabl.
averij (zee)schade. Arabisch: awārīya, een vrij jonge afleiding van awār (beschadiging).
magazijn in de dertiende eeuw was stond magazenum in het Latijn voor ‘pakhuis in een Algerijnse kustplaats’. Het was ontleend aan het Arabische maḵāzin, het meervoud van maḵzan ‘pakhuis’.
luit van het Arabische al-ud wat ‘het hout’ betekent. Het Engelse woord wood (bos) is hiervan ook afgeleid. Via die weg ging het luit betekenen, de voorloper van de gitaar.
koepel mogelijk uit het Arabisch: al-qubba = de koepel, het overwelfde.
stroop ontleend aan het Arabische šurba(t), šarba(t) wat ‘drank’ betekent. Zie ook sorbet, dat ook hieraan is ontleend.
amalgaam vermenging van metaal met kwikzilver, ontleend aan het Arabische al-malḡam, ‘de weekmakende zalf’.
cheque schriftelijke betalingsopdracht. Waarschijnlijk via Arabisch ṣakk ‘contract’ of via het Turkse chek ontleend aan het Perzische čāk: ‘schriftelijke uitspraak, contract’.
Luit - cc
Luit – cc

Nr. 41 t/m 50

almanak jaarboek, kalenderboekje. Gaat minstens terug tot de dertiende eeuw, van al-manāḵ, wat ‘de kalender, astrologische tabel’ betekent.
karaf fles met een wijde buik. Dit begrip gaat terug op het West-Arabische ḡarrāfa, bij het Arabische werkwoord ḡarafa ‘uitscheppen, uitschenken’.
razzia klopjacht, van ghazw, ghazwa: militaire expeditie, raid.
soebatten aanhoudend vleiend aanspreken. Vanuit het Maleisische sobat ‘vriend’ in het Nederlands beland. Het Maleise woord was afgeleid van het Arabische ṣuḥba(t), een meervoudsvorm van ṣaḥib ‘vriend’ of een afgeleide vorm die ‘vriendschap’ betekent. De betekenis is ontstaan doordat iemand die smeekte bij een ander, diegene telkens aansprak met sobat.
mokka koffiearoma, vernoemd naar de havenstad Al-Muḵā in Jemen, vanwaar uitstekende Arabische koffie werd verscheept. In meerdere talen is een speciaal soort koffie naar deze havenplaats genoemd: Frans moka, Engels mocha, Duits Mokka.
douane van het Arabische dīwān dat ‘register, staatsraad, toldienst’ betekent.
masker gezichtsbedekking. In het verleden besmeerden toneelspelers zich met roet. Het Arabische masḵara betekent ‘potsenmaker, potsenmakerij, voorwerp van spot’ en behoort bij het werkwoord saḵira ‘lachen, schofferen, bespotten’.
kappertje bes van de kapperstruik, Arabisch: qabbār.
sjorren stevig trekken, vastsnoeren. Men leidt dit werkwoord via het Spaans en Portugees af van ǰarra (voortslepen, van bijvoorbeeld een schip).
matras onderbed, ontleend aan het Arabische al maṭraḥ ‘het zitkussen’, of letterlijk: ‘het neergeworpen ding’.
Limoen (wiki)
Limoen (wiki)

Net buiten de top 50 vielen de volgende woorden

gember, halal, Koran, moskee, aubergine, lak, limoen, divan, harem, natrium, saffraan, abrikoos, lila, algoritme, sjeik, ramadan, satijn.

~ Enne Koops

Bekijk ook: Top 50 Jiddische woorden in het Nederlands
…en: Azteekse woorden in het Nederlands
…en: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden
Overzicht: Historische uitdrukkingen (en scheldwoorden)
Boek: Arabische leenwoorden in het Nederlands
Boek: Arabisch voor beginners

Bronnen

– Marlies Phillipa e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003-2009).
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Arabische_woorden_in_de_Nederlandse_taal
– http://www.etymologiebank.nl/
– N. van Dam e.a. (red.), Nederland en de Arabische wereld. Van Middeleeuwen tot twintigste eeuw (Lochem en Gent: De Tijdstroom, 1987).

Nooit uitgelezen...

Historiek is uw online geschiedenismagazine. Ons archief bevat duizenden artikelen. Bekijk hier onze alfabetische onderwerplijst en blijf lezen. Of bekijk onze tips op de voorpagina.

Meer informatie of samenwerken? Klik dan hier. Heeft u zelf een artikel dat u wilt publiceren, mail ons dan. Informatie voor uitgevers is hier te vinden en onze colofon vindt u hier.

Doorzoek ons archief: