Dark
Light

Archeologische kaart militair erfgoed gelanceerd

Auteur:
1 minuut leestijd
Archeologische kaart militair erfgoed
Archeologische kaart militair erfgoed

Op de Grebbeberg in Rhenen is afgelopen week de eerste landelijke verwachtingskaart voor militair erfgoed gelanceerd. De online kaart is voor iedereen toegankelijk en geeft een overzicht op kleine schaal van gebieden in Nederland waar archeologische resten worden verwacht van oorlog, defensie en andere militaire activiteiten.

In de huidige versie van de kaart, die een initiatief is van de Stichting RAAP, is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog ingevuld. In de huidige versie is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog ingevuld. Gebruikers van de kaart kunnen verschillende ondergronden kiezen en eigen selecties maken van militaire resten, opgesplitst in verdedigingswerken, militaire infrastructuur, slagvelden, luchtoorlog en onderdrukking en vervolging. Het is de intentie om de kaart met nieuwe informatie en meer tijdlagen aan te vullen, van de Romeinse Tijd tot en met de Koude Oorlog.

Landsdekkend overzicht

Archeologische resten van oorlog en defensie krijgen steeds meer aandacht van archeologen, maar de verwachte ligging van dergelijke resten is vaak niet goed bekend. De consequentie hiervan is dat deze archeologische waarden ongezien kunnen verdwijnen. De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed, kortweg IKME, voorziet in een landsdekkend overzicht van de verwachte ligging van deze resten. Het is een eerste stap voor een zorgvuldige, afgewogen omgang met deze cultuurhistorische waarden.

De informatie op de kaart is voor iedereen beschikbaar via de website www.ikme.nl Geïnteresseerden kunnen zelf ook nieuwe informatie aanleveren voor de digitale kaart. De kaart is met name bedoeld voor plannenmakers, beleidsmakers en terreinbeheerders die zich op bovenlokaal schaalniveau bezighouden met erfgoed en ruimtelijke plannen.

×