Oude doolhoven gevonden in Arcen

Op oude kaarten van de omgeving van Arcen staat ter plekke van de huidige bossen van Kasteel Arcen de veldnaam ‘Dolgaard’ geschreven, de oude naam voor doolhof.

Archeologische kaart militair erfgoed gelanceerd

De online kaart is voor iedereen toegankelijk en geeft een overzicht op kleine schaal van gebieden in Nederland waar archeologische resten worden verwacht van oorlog, defensie en andere militaire activiteiten.

Deel kanaal van Corbulo gevonden in Voorschoten

Archeologen hebben in Voorschoten een deel van het Kanaal van Corbulo gevonden. Dit kanaal, dat rond 50 na Christus in opdracht van de Romeinse veldheer Corbulo werd aangelegd, vormde een gegraven verbinding tussen de Maas en de Rijn.

Het zwaard van Woerden

Hoe een woningbouwcorporatie met bouwplannen onderzoek liet doen op een monument, en zo een vondst deed die nieuw licht werpt op de vroege geschiedenis van Woerden.

Onderzoek naar Duitse WOI-loopgraven op Nederlands grondgebied

In het Bergherbos in de gemeente Montferland is het eerste archeologische onderzoek in Nederland naar resten uit de Eerste Wereldoorlog uitgevoerd. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten, had tot doel meer duidelijkheid te verkrijgen over enkele unieke, militaire resten uit de Eerste Wereldoorlog.

Derde archeologische vondsten blijft in de grond

Een derde van de “behoudenswaardige archeologische vindplaatsen” in Nederland wordt niet opgegraven, maar in de bodem behouden. Dat concludeert archeologisch adviesbureau RAAP. In het najaar van 2007 werd de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) aangenomen. Hierin werd onder meer vastgesteld dat archeologisch erfgoed bij voorkeur in de bodem behouden

Eerste fase archeologisch onderzoek Westerbork afgerond

De eerste fase van het archeologisch onderzoek bij kamp Westerbork is afgerond. De afgelopen periode hebben enkele duizenden mensen het herinneringscentrum bij het voormalige kamp bezocht, vooral om te kijken naar het werk van de archeologen. De archeologen hebben de eerste twee weken van december in en om het huis