Arrestatiegegevens 9000 Joden gevonden

Archief
Dankzij onderzoek in strafdossiers in het Nationaal Archief is van ongeveer negenduizend Joden ontdekt door wie en wanneer ze in de Tweede Wereldoorlog werden gearresteerd. Het Nationaal Archief heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Een onderzoeksteam, onder leiding van Jan Kompagnie van het Nationaal Archief en auteur Ad van Liemp, begon september vorig jaar met het project. Ze probeerden in de dossiers van zogenoemde ‘jodenjagers’ zoveel mogelijk namen van slachtoffers van de deportaties, vooral onderduikers,te vinden. Het Nationaal Archief:

- advertentie -

Het project kan beschouwd worden als een nadere ontsluiting van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dit archief was tot nu toe alleen te doorzoeken op naam van de daders. Maar de nabestaanden van de meer dan honderdduizend gedeporteerde Joden uit de Tweede Wereldoorlog hebben meestal geen idee door wie hun familieleden zijn gearresteerd, en weten dus niet wie de daders waren.

De onderzoekers hebben de dossiers van 240 personen die zich tijdens de oorlog bezig hielden met jacht op Joden onderzocht in het CABR van het Nationaal Archief in Den Haag. Het gaat onder meer dossiers van leden van de zogenaamde Colonne Henneicke. Bij deze groep jodenjagers werkten ongeveer vijftig personen. Ook zijn dossiers van andere speciale politie-afdelingen die zich bezig hielden met de opsporing en arrestatie van Joden bestudeerd.

In de dossiers is niet alleen informatie gevonden over wie door wie wanneer werd opgepakt. Ook zijn beschrijvingen van arrestaties en verhoren aangetroffen en er zijn verraadbrieven gevonden.

De namen van de gevonden slachtoffers worden de komende weken gekoppeld aan de database van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap.

Paul Hellmann ontdekte wat zijn vader overkwam in de oorlog

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: