De Nederlandse Republiek als zeemogendheid

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, een staat met uitgebreide economische activiteiten op zee en uitgebreide imperia in Azië, Afrika en Amerika, ondersteund door een zeer succesvolle marine, wordt gewoonlijk als een zeemogendheid aangeduid. Maar die identiteit was een korte anomalie.