Dark
Light

Arnold van Dijk

Arnold van Dijk, psycholoog, publiceerde over stotteren en over nabestaanden van suïcide. In 2020 verscheen van hem Hoge idealen, nederige aanvaarding, een biografie van de cisterciënzer abt Willibrord van Dijk en in 2023 het boek Van Rooijen & Zonen, over de geschiedenis van een katholieke middenstandsfamilie.
×