18 juni 1948 – Legerluchtmacht Nederland krijgt eigen vlag

Bij Koninklijk Besluit van 18 juni 1948 krijgt de Legerluchtmacht Nederland een eigen vlag. Daarop prijken de versierselen behorende bij de Militaire Willems-Orde, waarmee de Militaire Luchtvaart in zowel Nederland als Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog is onderscheiden.