Astrocultuur: de cultuurgeschiedenis van de ruimtewedloop

Al vele millennia heeft de mens een fascinatie voor de ruimte, het heelal. Eeuwenlang is de ruimte slechts bekeken vanuit een natuur- en wiskundig perspectief, en eigenlijk niet vanuit sociaalwetenschappelijk oogpunt. De laatste jaren is hierin echter een kentering waarneembaar; steeds nadrukkelijker benaderen wetenschappers het heelal vanuit een politiek, sociaal,