Dark
Light

Paul Buitenhuis

Paul Buitenhuis (1951) is na zijn pensionering als huisarts actief geworden als rondleider in de abdij van Egmond en als amateur-historicus met bijzondere belangstelling voor het ontstaan van het graafschap Holland en de rol van de abdij daarin.
×