Dark
Light

Paul Buitenhuis

Paul Buitenhuis (1951) is na zijn pensionering als huisarts actief geworden als rondleider in de abdij van Egmond en als amateur historicus met bijzondere belangstelling voor het ontstaan van het graafschap Holland en de rol van de abdij daarin.