M4 Sherman tegen Panther

Dit artikel tracht een gedetailleerde vergelijking te maken en zoomt alleen in op de bewapening, de munitie en de bepantsering van de genoemde tankmodellen. Ook herinneringen van Amerikaanse militairen aan de M4 Sherman en de Panther worden opgehaald.

/

Het stalen gevaarte van de Eerste Wereldoorlog: Sturmpanzerwagen A7V

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden nieuwe wapens, zoals tanks, vliegtuigen en machinegeweren, voor het eerst ingezet. De statische oorlogssituatie aan het Westfront zorgde ervoor dat nieuwe wapens nodig waren om de impasse te doorbreken. De tank was in feite het antwoord op het onvermogen van de infanterie om door prikkeldraad, bunkers en machinegeweernesten te breken en om de verliezen

Antitankkanonnen van Hitler-Duitsland (1933-1945)

Dit artikel gaat in op de belangrijkste antitankkanonnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet werden door de Wehrmacht en de Waffen-SS. Net als de Duitse tank maakte ook het antitankkanon in Hitler-Duitsland een grote ontwikkeling door: steeds grotere en krachtigere antitankkanonnen werden in de oorlog ingezet.

T-34: ‘wondertank’ of mythe?

De Sovjet T-34 tank is een tank die tijdens de Tweede Wereldoorlog in groten getale werd ingezet. De sterke bepantsering, de goede vuurkracht en de hoge productieaantallen van de T-34 tank zouden doorslaggevende factoren zijn geweest voor de nederlaag van nazi-Duitsland. Dit artikel tracht antwoord te geven op de vraag in hoeverre dat waar is. Daarbij wordt gelet op de

De M4 Sherman-tank: succes of mislukking?

De Amerikaanse M4 Sherman-tank was tijdens de Tweede Wereldoorlog het ‘werkpaard’ van de geallieerden. In totaal werden van de tank ongeveer 50.000 stuks geproduceerd. Dit artikel geeft antwoord op de vraag in hoeverre de M4 Sherman-tank een succesvol tankontwerp was waarbij met name gelet wordt op bepantsering, vuurkracht en productieaantallen. Met behulp van voorbeelden wordt de tank vergeleken met Duitse