/

Afrikaanse macht: de ghana’s en de Fatimiyya

Het begon diep in de woestijn. In 905, toen Abd al-Rahman III nog maar een jongetje was, riep Said bin Husain, 35 jaar oud, zichzelf uit tot de Mahdi – de Gekozene, Gods vertegenwoordiger op aarde – in de afgelegen Marokkaanse oase Sijilmasa.

De wereld, een familiegeschiedenis – Simon Montefiore