Het Deltaplan: nieuwe bescherming voor een kwetsbaar land

Bij uitgeverij Boom is juni 2018 het boek Modern wereldwonder. Geschiedenis van de Deltawerken verschenen. De Deltawerken spreken nog steeds nationaal en internationaal tot de verbeelding. In dit rijk geïllustreerde boek blikken verschillende auteurs niet alleen terug op de geschiedenis van de Deltawerken, maar verbinden ze deze ook met actuele

Ooggetuigen van de Watersnoodramp (1953)

Direct na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 schreef de burgemeester van Battenoord op Goeree-Overflakkee een verslag, gebaseerd op zijn ervaringen en die van vijftien anderen. De situatie in Battenoord was representatief voor de ontwikkelingen overal in het rampgebied.