Dark
Light

Bescherming voor WOI-bunker in Veurne

1 minuut leestijd

Logo van ‘100 Jaar Groote Oorlog’
De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft deze week de definitieve bescherming ondertekend van een Belgische militaire post bij Veurne die dateert uit de Eerste Wereldoorlog.

De bunker bevindt zich aan de Brugse Steenweg in Veurne en maakt onderdeel uit van een hele reeks bunkers en schuilplaatsen in Vleteren, Lo-Reninge, Veurne en Houthulst die voor bescherming zijn voorgedragen.

Deze resterende militaire posten getuigen wat de minister betreft van het “gigantische militaire verdedigingsnetwerk” dat tijdens de oorlog in het vlakke polderlandschap opgebouwd werd. Een tweede bunker in Veurne – gelegen in dezelfde zone – is niet in de bescherming opgenomen. Minister Bourgeois komt daarmee tegemoet aan de wensen van het stadsbestuur. Doordat deze tweede bunker niet in de bescherming is opgenomen blijft de aanleg van een nieuw bedrijventerrein mogelijk. Minister Bourgeois naar aanleiding van de verleende beschermde status:

“Met het oog op de herdenking van de ‘Grooten Oorlog’ in 2014 worden de meest waardevolle militaire verdedigingswerken ter bescherming voorgedragen. Deze militaire posten in Veurne liggen nu nog in waardevol agrarisch gebied, maar zullen volgens het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan een toekomstige ligging hebben in een industriezone. Met de bescherming van slechts één bunker zijn de ontwikkelingskansen van dit gebied gegarandeerd.”

Volgens de minister is de beschermde militaire post niet enkel historisch van belang, maar ook architectuurhistorisch waardevol. Dit onder meer vanwege enkele typische kenmerken zoals een stomp schilddak, bijna vierkant grondplan en lage binnenruimtes.

Overzicht van boeken over de Eerste Wereldoorlog

×