Dat staat buiten kijf – Herkomst en betekenis

1 minuut leestijd
Dat staat buiten kijf - Bij echte ruzie sneuvelt er nog wel eens een raam... (CC0 - Pixabay - PublicDomainPictures)
Dat staat buiten kijf - Bij echte ruzie sneuvelt er nog wel eens een raam... (CC0 - Pixabay - PublicDomainPictures)

Als iets “buiten kijf staat”, is er geen twijfel over. Men is het er helemaal over eens: het is gewoon zo. De zaak is volledig duidelijk. Je gaat er dus geen ruzie over maken, dat is zinloos. Iedereen weet dat het zo is.

Het werkwoord “kijven” dat in deze uitdrukking wordt gebruikt, komen we verder niet zo vaak meer tegen in onze taal. “Kijven” betekent zoveel als schelden of ruziemaken en is gerelateerd aan het eveneens wat in onbruik geraakte woord “kiften”. Vroeger werd het woord met name voor ruziënde vrouwen, die “kijven en krakelen”.

De zegswijze “dat staat buiten kijf” houdt dus eigenlijk in dat een bepaalde kwestie geen ruzie of gekibbel waard is.

Overzicht van Historische uitdrukkingen, spreekwoorden en scheldwoorden
Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie