Kantoor en schoolKantoor en school

Het kaf van het koren scheiden – Herkomst en betekenis

Historische uitdrukking

Wie het kaf van het koren scheidt, scheidt waardevolle zaken van waardeloze, of het goede van het kwade. De uitdrukking verwijst naar de landbouw.

- ad -

Kaf is het oneetbare vliesje om graankorrels. Vroeger werd het kaf handmatig van het koren gescheiden, bijvoorbeeld door het graan in een platte mand (een wan) te leggen en vervolgens omhoog te gooien. Door de beweging kwam het kaf dan los van het koren.

Mogelijk is de uitdrukking ontleend aan een fragment uit de bijbel. In Mattheüs 3: 11-12 zegt Johannes over Jezus:

11 Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. 12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.”

Ook interessant: Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden
Lijst met historische uitdrukkingen en gezegden
Boekenrubriek: Taalgeschiedenis

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!