Dark
Light

Deltawerken eindelijk afgerond

Auteur:
2 minuten leestijd
Oosterscheldekering - cc
Oosterscheldekering - cc

Met de ingebruikname van de nieuwe waterkering bij Harlingen is dinsdag het Deltaplan uit de jaren vijftig eindelijk voltooid.

Zuid Beveland na de watersnoodramp
De Friese stad Harlingen had al sinds 1965 een zeewering maar die lag niet op zogenaamde ‘deltahoogte’. De dinsdag in gebruik genomen waterkering ligt dat wel. De ingebruikname van deze kering is dan ook het officiële sluitstuk van de uitvoering van het Deltaplan. Veel Nederlanders leefden al eeuwen van de zee, maar diezelfde zee was ook gevaarlijk.

Al in 1937 had Rijkswaterstaat een onderzoek laten uitvoeren waaruit bleek dat het land onvoldoende beveiligd was tegen uitzonderlijk hoge waterstanden, die gemiddeld eens in de paar eeuwen voorkomen. Al voor de Watersnoodramp van 1953 werd een begin gemaakt met het Deltaplan dat Nederland tegen extreem hoge waterstanden moest beschermen. De afdamming van de Brielse Maas vond bijvoorbeeld al plaats in 1950. Het Deltaplan had een enorme omvang, was technisch moeilijk en bovendien erg duur. En geld was er in de naoorlogse jaren in Nederland nog niet in overvloed. De overheid dacht daarom aan een gelijdelijke uitvoering.

In 1953 kreeg het land echter te maken met de grootste natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Bij deze watersnoodramp kwamen meer dan 1800 mensen om het leven. De ramp maakte duidelijk dat er snel, stevig en daadkrachtig opgetreden moest worden.

Kort na de ramp installeerde de minister van Verkeer en Waterstaat de zogenaamde Deltacommissie. Deze commissie moest beslissen welke werken er precies uitgevoerd moesten worden. Uitgangspunt daarbij was wel dat de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde in verband met de scheepvaart open moesten blijven. Binnen een jaar concludeerde de Deltacommissie dat de monden van Haringvliet, Brouwershavense Gat, Veerse Gat en Oosterschelde afgesloten moesten worden. Daarnaast moesten er een aantal tussendammen komen bij de Zandkreek, de Krammer, de Grevelingen en het Volkerak.

Aan het uitvoeren van de Deltawerken is decennialang gewerkt. Het eerste grote werk dat voltooid werd was de Stormvloedkering Hollandse IJssel. Deze stormvloedkering bij Rotterdam en Krimpen aan den IJssel werd in 1958 in gebruik genomen.

Een ander zeer prominent onderdeel van de Deltawerken werd in 1986 geopend: de Oosterscheldekering. De waterkering heeft grote schuiven die gesloten kunnen worden bij hoogwater. Over de kering loopt een negen kilometer lange wegverbinding van Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

In 1997 werd het laatste grote project afgerond. De Maeslantkering bij Hoek van Holland werd toen opgeleverd. Afgelopen dinsdag werden de Deltawerken met de ingebruikname van de waterkering bij Harlingen echter pas echt helemaal voltooid. De ingebruikname van deze waterkering wordt daarmee gezien als het sluitstuk van de Deltawerken.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:

Gratis nieuwsbrief

Meld u aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief (51.323 actieve abonnees)


Donateurs ondersteunen ons project en dragen direct bij aan de uitbreiding van ons archief.

Meer informatie

Zelfde rubriek

×