Dark
Light

FNV – De grootste Nederlandse vakbond

Korte geschiedenis van de Federatie Nederlandse Vakbeweging
Auteur:
2 minuten leestijd
FNV - Centraal Vakbondshuis in Utrecht
FNV - Centraal Vakbondshuis in Utrecht (CC BY-SA 4.0 - 3baq00 - wiki)

De FNV, voluit Federatie Nederlandse Vakbeweging, geldt als de belangrijkste vakbond van ons land. De FNV is qua aanhang de grootste, met bijna één miljoen leden. De FNV wordt op afstand gevolgd door het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond en de Vakcentrale voor Professionals (VCP), waar gezamenlijk bijna 400.000 werknemers bij aangesloten zijn. Dit artikel biedt een beknopt overzicht van de geschiedenis van de FNV.

Het ontstaan van de FNV

De Federatie Nederlandse Vakbeweging is december 1975 ontstaan na het samengaan van twee vakbewegingen. Dat jaar besloten twee vakbonden, namelijk het sociaaldemocratische Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV), samen te gaan werken als vakcentrale. De samenwerking werd formeel een fusie op 1 januari 1981. Op die datum gingen beide vakverenigingen officieel op in de FNV. De onderhandelingen duurden dus jarenlang, doordat de onderhandelingen met het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) moeizaam verliepen. Uiteindelijk besloot het CNV om zelfstandig te blijven en niet op te gaan in de FNV.

De Federatie Nederlandse Vakbeweging heeft zich ontwikkeld tot een vereniging met een federaal karakter, waarin uiteenlopende grotere en kleinere bonden ieder een eigen economische sector vertegenwoordigen. Zo is de Algemene Onderwijsbond (AOb) onderdeel van de FNV, evenals de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Politiebond (NPB). Net als het ontstaan van de fusiepartij CDA in 1980 is de FNV feitelijk een gevolg van de ontzuiling vanaf de jaren 1960, waarbij levensbeschouwelijke groepen die tijdens de verzuilingsperiode (1880-1960) vrij afzonderlijk van elkaar functioneerden, steeds meer gingen samenwerken.

De FNV als organisatie: samenstelling & structuur

In 2019 had de FNV circa 950.000 leden. Twee jaar eerder waren dat er nog 1,1 miljoen. Vanwege het teruglopende ledental startte de FNV in mei 2016 een reclamecampagne, die vier miljoen euro kostte. De campagne kon de neergang van het aantal leden dus niet keren. Bij de FNV-organisatie zijn ongeveer 1700 mensen in dienst. De FNV heeft daarnaast nog landelijke afdelingen verspreid over het land, waar hoofdzakelijk vrijwilligers actief zijn.

Qua bestuursindeling heeft de FNV een ledenparlement en daarnaast een dagelijks en een algemeen bestuur. Het ledenparlement is de belangrijkste bestuurslaag binnen de FNV en telt 103 leden. In het ledenparlement zijn alle gespecialiseerde bonden en sectoren binnen de FNV vertegenwoordigd. Acht medewerkers vormen samen het dagelijks bestuur van de FNV, dat leiding geeft aan de vakbeweging. In het algemeen bestuur zijn dertien personen vertegenwoordigd.

Ook interessant: Geleide loonpolitiek: betekenis en kenmerken
Boek: Menno Tamminga – De vuist van de vakbond. Een recente geschiedenis

Bronnen

Gedrukte bronnen
-Roeland Muskens, Collega’s Wereldwijd. 40 jaar internationale vakbondssolidariteit (FNV/LM Publishers, 2015).

Internet
-https://www.ensie.nl/lexicon-nederland-en-belgie/federatie-nederlandse-vakbeweging
-https://nl.wikipedia.org/wiki/Federatie_Nederlandse_Vakbeweging
-https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5264678/vakbond-leden-minder-daling-fnv-cnv-100000

×