Dark
Light

Geld voor restauratie omwalling het Gravensteen

1 minuut leestijd
Gravensteen in Gent – Foto: CC/Paul Hermans

De Vlaamse minister Geert Bourgeois heeft een premie van ruim 825.000 euro uitgetrokken voor de restauratie van de omwalling van het Gravensteen in Gent. Het gaat om de laatste fase van de restauratie van de omwalling van de middeleeuwse burcht. In totaal heeft de Vlaamse overheid ongeveer 6 miljoen euro uitgetrokken voor deze restauratie.

Omwalling – Foto: CC


De huidige restauratiecampagne van het Gravensteen werd al eind 1985 opgestart. Omdat er veel geld mee gemoeid was, werd de campagne opgesplitst in zeven fasen. De vierde fase, opgestart in 2000, is de restauratie van de omwalling, op haar beurt nog eens opgesplitst in zes deelfasen. Met deze zesde en laatste deelfase worden twee belangrijke stabiliteitswerken uitgevoerd, namelijk het stabiliseren van het metselwerk van de buitenmuur en de consolidering van de funderingen van de walmuur.

Door de zijdelingse gronddruk van de ophoging binnen de walmuur en doordat er zich onder de funderingen nog een samendrukbare laag bevindt is de stabiliteit van de walmuur in het gedrang. Dit valt ook af te leiden uit de scheefstand van de muur aan de kant van de Geldmunt. Om deze instabiliteit op te lossen wordt onder de muur een nieuwe fundering geplaatst, bestaande uit groutpalen. Deze palen worden als volgt uitgevoerd: doorheen het bestaande metselwerk en doorheen de weinig draagkrachtige grond worden tot in de draagkrachtige grondlagen boringen uitgevoerd. Bij het terugschroeven van de boorstangen wordt er zijdelings in de grond cement geïnjecteerd waardoor een soort funderingspalen ontstaan.

Kruisvaarders

Het Gravensteen in Gent is als enig overgebleven middeleeuwse burcht in Vlaanderen. Het bekendste bouwwerk van Gent werd in 1180 gebouwd door de Vlaamse graaf Filip, naar voorbeeld van de burchten die kruisvaarders in Syrië bouwden. Het was tot in de veertiende eeuw de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen.

Gerelateerde boeken:

×