Week van de koloniale geschiedenis

Hendrik V van Engeland (1387-1422)

De tweede Engelse koning uit het huis Lancaster: Hendrik V van Engeland. Regeerde van 1413 tot 1422.

Hendrik V van Engeland
Hendrik V van Engeland werd op 29 augustus 1387 geboren in Monmouth als oudste zoon van koning Hendrik IV van Engeland en Maria de Bohun.

Hij volgde zijn vader in 1413 op als koning. Op 9 april 1413 werd hij in de Westminster Abbey gekroond. Als koning had hij onder meer te maken met de opstand van de lollards onder John Oldcastle. Deze lollards waren aanhangers van een godsdienstig-maatschappelijke beweging die zich verzette tegen de rijkdom van de geestelijkheid en een einde wilde maken aan de onderdrukking van boeren. De lollards meenden dat geestelijken moesten leven in armoede en daarnaast waren ze onder meer tegen biecht en heiligenbeelden.

De aanhangers van de beweging werden al lange tijd vervolgd, maar toch bleef de beweging bestaan. Hendrik V wist de lollards een zware slag toe te brengen door hun leider John Oldcastle in 1415 gevangen te nemen. De lollards kwamen hierop in opstand. Deze werd bloedig neergeslagen en Oldcaste werd terechtgesteld. De beweging ging hierna ondergronds.

- advertentie -

Jan zonder Vrees
Een ander probleem waar koning Hendrik V mee te maken had was de al maar voortdurende Honderdjarige Oorlog, een oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Engeland stond er niet goed voor. Op 13 augustus 1415 trok de koning naar Frankrijk. In oktober behaalde hij een grote overwinning in Azincourt. Met ongeveer zesduizend boogschutters wist hij een leger van 25000 Fransen te verslaan. Een jaar later erkende de hertog van Bourgondië, Jan zonder Vrees, hem als koning van Frankrijk. In 1417 reisde Hendrik opnieuw naar Frankrijk waar hij stukje bij beetje Normandië wist te veroveren.

Nadat Jan zonder Vrees in september 1419 was vermoord, bemiddelde diens zoon Filips de Goede tussen Hendrik V en de Franse koning Karel VI. Op 21 mei 1420 sloten de twee koningen het Verdrag van Troyes waarbij Karel VI Hendrik erkende als diens opvolger. Karels dochter Catharina van Valois werd als vrouw aan Hendrik gegeven. Uit dit huwelijk werd één kind geboren, de latere koning Hendrik VI van Engeland.

Hendrik V van Engeland overleed op 31 augustus 1422 tijdens de strijd tegen de Franse kroonprins Karel VII. Hij werd begraven in de Westminster Abbey en als koning van Engeland opgevolgd door zijn zoon Hendrik VI van Engeland.

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

De klassieke wereld in 52 ontdekkingen - Leonard RutgersDe jodenvervolging in foto'sDe keuze - Leven in vrijheidDe Bourgondiërs - Bart Van LooDe geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Gelijk naar geschiedenisboeken over: